Alueet & kaupungit

Tässä osiossa kerrotaan Ceresin maantieteestä kiteytetysti kaikki, mitä siitä tarvitsee tietää. Kartat meille on piirtänyt Veronika Pesonen. Alla kartta kaikista maanosista ja -alueista Ceresissä, niiden alla omien otsikoidensa alla manner ja saaristo erikseen.

 

Manner

 

Maantiede teksteinä: Manner

Pohjoinen

Pohjoisalueisiin kuuluvat kaikki alueet, jotka ovat Aieden vuoriston pohjoispuolelle kuuluvat mantereen pohjoisosiin. Vuoristo ei itsessään kuulu pohjoiseen. Konaj’n aavikon eteläpuolelle ja vuoriston pohjoispuolelle jää pieni kaistale aroa, jolla kasvaa joitain kitukasvuisia puita. Aavikolla on neljä suurta keidasta ja lukuisa joukko pienempiä keitaita, jotka tulevat toimeen maan alta pulppuavien lähdevesien avulla. Konaj’n aavikon pohjoispuolella aukeaa suuri aarniometsä, joka loput pohjoisista alueista mantereella.

Ainut merkittävä, suuri kylä Pohjoisessa on Rheanhaltioiden asuttama Rhea. Rannikolle Rheasta on matkaa joitain kymmeniä kilometrejä. Aavikolla kiertävät karavaanit ja Sha’lassahaltioiden leirit, mutta aavikon pohjoispuolella olevissa aarniometsissä ei pysyvää asutusta ole lukuunottamatta ihan rannikolla sijaitsevaa pientä, omavaraista ja täysin ulkopuolisista syrjäytynyttä kylää, Ingiriä.

Eteläosat

Etelärannikkoa hallitsee pitkälti Galatean jäätikkö, joka on Zahaninhaltioiden asuinsija. Jäätikkö on jäänne muinaisesta jääkaudesta (kts. luomiskertomus). Jäätikölle ei Za’haninhaltioita lukuunottamatta yleensä eksy kulkijoita, ja laivamatkat jäätikön editse ovat hyvin harvinaisia: vain hulluin ja uhkarohkein kapteeni uskaltaa ohjata laivansa kulkemaan petollisten jäälohkareiden ja kylmyyden lävitse toiselle puolelle maailmaa edes kesällä. Etelärannikon vesissä sanotaan myös asuvan joitain suuria merihirviöitä.

Eteläosiin lasketaan joitain pienehköjä kyliä: Veba, Enad ja Beln. Kolme kaupungiksi laskettavaa aluetta kuuluvat myös eteläosiin: Selie, Glenys ja Poener, joista kaksi viimeistä voidaan laskea myös itärannikoksi. Leda lasketaan jo maan keskiosiin kuuluvaksi kyläksi. Sekä kylät että kaupungit ovat tärkeitä kaupankäynnin keskuksia varsinkin vaelteleville Za’haninhaltioille.

Itärannikko

Itärannikolla sijaitsee maan pääkaupunki, Dione. Dione rakentuu kahden toriaukion ympärille, joista toinen on suunnilleen kaupungin keskellä. Sen ympärillä sijaitsee suurin osa kaikista tärkeistä rakennuksista: kokoontumistilat, kaupungintalo, kaupunginjohtajan työsuhdeasunto sekä pari kalliimpaa majataloa. Siellä yleensä on tarjolla kalliitas ylellisyystavaroita, kuten hajusteita ja mausteita. Toinen toriaukioista sijaitsee lähellä suurta satamaa, ja se on enemmän keskituloisten ja köyhien kauppapaikka sekä merimiesten suosiossa. Satamalla on kohtuullisen hyvä maine, vaikka sinne onkin pesiytynyt rikollisuutta jonkin verran. Dionella on hyvä, laaja ja kalliisti ylläpidetty puolustus sekä maalla että Lown lahdessa. Lahden rajat kuitenkin ovat melko epäselvät.

Dionesta etelään sijaitsee Glenys, joka on suhteellisen pieni kaupunki, joka rakentuu vilkkaan sataman ympärille. Glenys elääkin pitkälti merenkulun ansiosta. Kaupunki käy kauppaa niin Itärannikon saariston kanssa kuin myös Dionenkin kanssa. Sen vartiointi on vähäisempää, mitä Dionen, joten rikollisuuden on helpompi kukoistaa varsinkin satama-alueella. Toriaukion ympärillä sijaitsevat Dionen tapaan kaikki tärkeät rakennukset, pari majataloakin.

Glenystä Etelämpänä on Poener niminen pieni kaupunki, joka elää kaupankäynnillä. Kaupankäynti keskittyy lähikyliin ja Za’haninhaltioiden karavaanien läpikulun aikoihin. Se on pieni satamakaupunki, joka rakentuu sataman ja yhden toriaukion ympärille.

Erakoitunut Atlas sijaitsee myös niin sanotulla Itärannikolla ja on Atlashaltioiden kotikylä. Se on tarkka yksityisyydestään ja siitä, ettei kukaan vieras tule edes sen lähelle. Kylä rakentuu yhden pienen aukion ympärille. Kauppaa Atlas ei käy muiden kaupunkien tai kylien kanssa, vaan on omavarainen kaiken tarvitsemansa suhteen. Vartioinnin voi sanoa olevan kaikkein tarkinta koko Ceresissä, eivätkä he siedä ketään lähistölläkään.

Konaj’n aavikon itäreuna lasketaan kuuluvaksi mantereen Itärannikkoon, samoin suhteellisen pienet kylät Leda ja Vexa, joista Vexan voi myös luokitella Etelärannikolle. Maata peittää suurimmaksi osaksi idässä metsät, jotka ovat huomattavasti Pohjoisen metsiä nuorempia. Puuta käytetään myös aktiivisesti Itärannikolla mm. talojen ja laivojen rakentamiseen.

Länsirannikko

Länsirannikolla sijaitsee Ceresin toiseksi suurin ja toiseksi tärkein kaupunki; Phoebe. Phoebe on tärkein kauppapaikka länsirannikolla, ja siellä sijaitsee koko Ceresin “kansalliskirjasto”, jota ylläpidetään valtion varoilla. Phoebe on tärkeä kulttuurien ja kaupankäynnin kohtaamispaikka ja on yksi värikkäimmistä ja monikulttuurisimmista kaupungeista Ceresissä, mutta sitä on kohdannut suuri katastrofi lohikäärmeen noustessa maan alta kaupungin keskustassa: tärkeistä rakennuksista kaupungintalo romahti, ja torin keskelle jäi suuri, syvä kuoppa, joka nykyään on aidattu. Kaupunki on rajattu muurein, mutta se on ajan myötä laajentunut mm. maatilojen muodossa muurien ulkopuolelle tilan muurien sisäpuolella jäätyä ahtaaksi. Kaupankäyntiä on Calibanin ja Tritonin suuntaan myös mantereen alueiden lisäksi. Kaupunki rakentuu yhden suuren toriaukion ympärille, mutta sillä ei muuten ole virallista asemakaavaa.

Phoebesta Etelään sijaitsee pieni kaupunki nimeltä Feimer. Se ei sijaitse suoraan rannikolla, eikä sillä ole erillistä satamaakaan. Se on maanviljelyyn ja kaupankäyntiin keskittyvä pieni kaupunki, joka käy kauppaa lähialueiden kanssa. Se on myös monien pysähdyspaikka matkalla Selieen tai sieltä pois. Feimer on suhteellisen tunnettu kaupunki, mutta epäorganisoitu hallinnon ja asemakaavan suhteen. Kaupunki rakentuu sikin sokin keskusaukion ympärille. Kaupunki on myös vanha, sen huomaa lähinnä hieman kuluneista ja ikääntyneistä rakennuksista.

Phoebesta Pohjoiseen sijaitsee rannikkokaupunki Seriel. Se on peini, ja asemakaava näyttää siltä, että se on rakennettu pientä satamaa korostamaan. Korttelien väliset sivukujat on päällystetty, samoin pääkadut. Seriel on suhteellisen vauras pikkukaupunki, mutta ei voi laajeta, koska muurit on rakennettu rajaamaan kaupunkia kauan sitten, eikä kaupungin johdolta ole saatu lupaa laajentaa muurien ulkopuolelle.

Vielä Serielistä Pohjoisempaan kuljettaessa saavutaan Rheaan, josta on noin kymmenisen kilometriä meren rannalle ja joka käytännössä lasketaan jo mantereen Pohjoisosiksi. Rheanhaltiat eivät ole kiinnostuneita merenkulusta, siksi kylä ei ole rannalla. Kylä on rakennettu suuren keskusaukion ympärille, se on suhteellisen suuri kyläksi, ja sitä rajaavat kahdet muurit, joiden portit ovat poikkeuksetta auki. Muurit rakennettiin vasta kylän rakentamisen jälkeen, joten sisemmät muurit kulkevat talojen sivuitse kylän keskellä.

Maan keskiosat

Keskiosiin lasketaan kuuluvan vuoristot, sekä niiden väliin jäävä metsäinen, asumaton alue. Eteläpuolella olevan vuoriston nimi on Deimosin vuoristo, Pohjoisempana oleva on Aieden vuoristo. Vuoristot ovat molemmat karuja muutamia solia lukuunottamatta. Vesi virtaa paljaita kallioita pitkin alas soliin ja laaksoihin ja vuoristojen välissä olevalle rehevälle metsäalueelle. Tällä alueella ei ole omaa nimitystä. Se on hedelmällinen, metsittynyt ja sen lävitse kulkee yksi leveä tie, jonka varrella on joitain pikkukyliä. Kaupunkeja ei mantereen keskiosissa ole.

Ainut kaupungiksi nimitettävä paikka vuoristoissa on kääpiöiden kaupunki Antez, joka sijaitsee Aieden vuoriston keskiosissa, muutaman vuoren alle rakennettuna. Se on tunneleista, luolista ja kaivoksista koostuva kaupunki, joka pitää tarkasti huolta yksityisyydestän, eikä päästä ketään ylimääräisiä sisään. Ajanlanit ovat poikkeus, sillä kääpiöt ja Ajanlanit tulevat (useimmiten) toimeen keskenään. Lisäksi maan keskiosissa sijaitsee mantereen lävitse kulkevan tien varrella pieni kaupunki nimeltä Besla, joka kasvaa ja kehittyy matkailijoiden tuomilla varoilla.

Saaristot

Saaristoihin kuuluvat Triton, Caliban ja Itärannikon saaristo.

Triton

Triton

Triton on metsäinen saari mantereen Länsi/Eteläpuolella. Se on itsenäinen ja omavarainen elintärkeiden tuotteiden suhteen. Ceresistä tuodaan kuitenkin paljon mm. puuta sekä viljaa Tritonille, vaikka varsinaista tarvetta sille ei olisikaan. Myös erilaiset metallit ja aseet ovat vientituotteita molempiin suuntiin; aseteknologia on hieman erilaista Tritonilla kuin Ceresissä, vaikka kehitystasoltaan ne ovatkin suunnilleen samalla tasolla. Kuten sanottu, Triton on metsäinen, rehevä saari. Siellä ei ole suuria jokia eikä suuria järviä, vaikka toki niitäkin on. Sadevesistä syntyneet purot ovat yleisiä, joet tulvivat vähän aina keväisin lumien sulettua.

Tritonilla on neljä merkittävää kaupunkia, joista yleisesti hyvin tunnettuja ovat vain kaksi; Ananke ja Phobos. Ne ovatkin kaksi Tritonin tärkeintä kaupunkia, ja niistä kahdesta tärkeämpi on Ananke. Ananke onkin luokiteltu saaren pääkaupungiksi. Lisäksi saaristossa sijaitsevat kaupungitr Kriton ja Trenes.

Ananke on rakentunut kahden pienen keskusaukion ympärille. Toinen niistä sijaitsee melkein satamassa, toinen enemmän sisäkaupungissa. Tämän sisempänä olevan aukion ympärillä sijaitsevat kaikki tärkeät rakennukset; kuten esimerkiksi kaupungintalo. Vain pääkadut on päällystetty kivillä ja talojen rakennusaineena on pitkälti käytetty puuta metsäisen maaston takia. Arkkitehtuuri on melko tukevaa, kiveä suosivaa, sillä Anankessa tuulee ja myrskyää usein, ja tukevat rakennukset pysyvät pystyssä kauemmin.

Phobos on Anankea pienempi kaupunki Tritonin eteläosissa. Se on vauras, vaikkakin syrjäinen. Kaupunki on rakennettu meren ääreen, vaikka meri jäätikön lähistöllä vain kesäisin ja alkusyksystä purjehduskelpoinen Ananken suuntaan. Keväällä voidaan tietenkin purjehtia saaren ympäri esimerkiksi Kritoniin. Phobosissa on melkein satamassa yksi keskusaukio, eikä kaupunkia rajaa kuin muurit, joiden sisällä mahtuu vielä ainakin viljelemäänkin maata hieman. Myös jonkin verran kotieläimiä pidetään kaupungissa, ja se on melko pieni kokonaisuudeltaan.

Kriton on Tritonin suurimmista kaupungeista pienin ja yleisesti tuntemattomin. Sieltä kuitenkin tuodaan paljon mm. käsintehtyjä tavaroita Anankeen, josta ne usein viedään mantereelle. Kritonilla on kaksi suhteellisen lähekkäistä keskusaukiota, jotka yhdistää kaupungin läpi rannalle kulkeva pääkatu. Tärkeimmät rakennukset on sijoitettu pääkadun varrelle. Kaupungilla ei ole tilaa laajentua kuin muurien ulkopuolelle, vaikka on nyt suunniteltu muurien muokkaamistakin.

Trenes on kaupunki, jonka lähistöllä sijatsee erikseen vielä oma satamansa, mutta kaupunki itsessään ei ole suoraan rannikolla. Sitä ja satamaa erottaa tiheä metsikkö, jonka tarkoitus on suojata pahimmilta mereltä tulevilta myrskyiltä. Satama on pienehkö, mutta hyvin käytännöllinen ja kaupunki on rakentunut yhden toriaukion ympärille ilman sen suurempaa asemakaavaa.

Caliban

Calibanin kuudesta saaresta (Aitne, Loge, Methone, Anthe, Aegir, Fornjot) kahdella (Aitne, Aegir) on asutusta viidessä pikkukylässä rannikoilla. Yhteydenpito toisiin toimii meriteitse, kuten myös yhteydenpito mantereeseen ja Tritoniin. Caliban mantereen ja Tritonin yhteisessä suojeluksessa, eikä kummallakaan ole siihen toista suurempaa valtaa. Kylät ovat käytännössä omavaraisia pakon edessä suurimmilta osin: tarvikkeiden tuominen on hidasta ja vaatii paljon rahaa. Calibanin saariston maantiede on yksitoikkoista. Maa on karua ja kallioista, rannat ovat pitkälti karikkoisia. Kylät on sijoitettu niin, että niiden ympäristössä voi viljelläkin jotakin, mutta Caliban on silti jonkin verran riippuvainen Tritonilta ja mantereelta tuotavista viljoista ja muista ruokatarpeista.

Itärannikon saaristo

Itärannikon saaristoon kuuluu viisi saarta: Zeren, Driene, Qaedar, Aséne ja Aseidan. Näistä Drene on tiheimmin asutettu, mutta kaikilla saarilla on asutusta. Ne ovat melko suosittuja leudon ilmastonsa vuoksi, ja saaret ovat keskenään omavaraisia. Saarien välillä on paljon pientä liikennettä, koska välimatkat ovat melko lyhyitä.

Itärannikon saaristossa on kolme merkittävää kaupunkia: Driana, Shea ja Kamér, jotka kaikki ovat melko samantyylisiä: paljon puusta rakennettuja taloja, kovaksitallattuja hiekkateitä ja hyvin hoidettuja julkisivuja. Varallisuutta saaristoissa on laidasta laitaan, kaupungeissa näkyy varakkaampien läsnäolo ja rahat.