Atlashaltiat

Atlashaltiat ovat eristäytyneet täysin muusta maailmasta Dionen eteläpuolella sijaitsevaan kyläänsä, Atlakseen. Se on tarkkaan vartioitu, äärimmilleen asutettu ja vartioitu kylä, jonka asukkaat ovat tarkkoja kylänsä lisäksi myös itsestään ja toisistaan. Atlas kätkee sisälleen sulkeutuneen, tarkasti säännellyn yhteiskunnan, jonka jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä.

Ulkonäkö & pukeutuminen

Atlashaltiat erottuvat eniten ihmisistä, kun näitä vertaa myös muihin haltiarotujen edustajiin. Vaikka haltioilla piirteet ovatkin sirot, Atlashaltioiden piirteitä voi kuvailla parhaiten sanalla ”kapea”. Näiden kasvojen luut erottuvat selkeästi, ja kasvot kapenevat jyrkästi alaspäin. Pitkät, kärkeä kohden kapenevat korvat vain korostavat tätä vaikutelmaa, sillä ne saattavat yltää jopa kymmenen senttiä päälaen yläpuolelle, ja kaartuvat kevyesti taaksepäin kärkeä kohden mentäessä. Silmät ovat kapeat ja lähellä toisiaan kapeiden piirteiden takia, ja nenä on pitkä, mutta matala. Huulet ovat usein kapeat, lähes huomaamattomat ilman niitä korostavaa meikkiä. Silmienväri on sinivihreä tai sininen, ja väri on melko haalea, aivan kuten näiden ihokin, joka on enemmän valkoinen kuin ihon värinen, ja väriä usein kuvataan sanoilla ”kuollut iho”. Heidän hiuksensa ovat pehmeät, ja poikkeuksetta pitkät. Niitä pidetään ylpeydenaiheena, ja hiukset koristellaankin usein pienten lettien lisäksi sekaan punotuilla nauhoilla ja helmillä, jotka myös pitävät suurimman osan hiuksista pois silmiltä. Otsahiuksia heillä ei ole, vaan hiusten annetaan kasvaa niitä juurikaan leikkaamatta.

Kapeus ja sirous jatkuvat myös muualla Atlashaltian vartalossa. Näiden sormet näyttävät toisinaan jopa luonnottoman pitkiltä ja kapeilta, ja jokainen jänne ja verisuoni erottuu selkeästi kalpean ihon lävitse. Vartalo on pitkä ja siro, ja pitkät jalat vain korostavat melkein yliluonnollista kalpeutta ja pituutta. Varpaat ovat sormien tapaan pitkät ja kapeat, ja myös jalkaterässä näkyvät selkeästi niin verisuonet kuin jänteetkin.

Pukeutumisessaan he suosivat vain ja ainoastaan vihreän eri sävyjä, ja mitä tummempi vihreä on vaatteessa kyseessä, sitä korkeammalla arvoasteikossa vaatetta kantava haltia on. Ylempänä arvoasteikossa olevat suosivat vaatteissaan pitkiä, alaspäin leveneviä hihoja, vähintään reiden puoliväliin yltäviä tunikoita ja ilmavia housuja, tai pitkiä mekkoja, joihin on käytetty paljon kangasta. Näiden vaatteissa tapaa myös paljon kirjailuja, joiden väritys vaihtelee kirkkaanpunaisesta kultaan. Liehuvien hihojen ja lahkeiden lisäksi koristeelliset viitat kuuluvat vaatetukseen sisätilojen ulkopuolella, ja niiden paksuus vaihtelee vuodenajan mukaan. Yksinkertaisemmat, käytännöllisemmät tunikat, housut ja mekot kuuluvat alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien pukeutumiseen, ja koristeet on usein myös pidetty minimissään. Kenkiä Atlashaltiat käyttävät vain kylminä vuodenaikoina, ne ovat enemmän tossumaisia, nahasta ja paksuista ompeleista muotoiltuja kenkiä, joiden tarkoitus on lähinnä suojata kylmältä ja märältä. Talvisin niihin yleensä ommellaan villasta tai eläinten karvasta vuori, joka pitää jalat tehokkaasti lämpiminä.

Koruja käytetään yhteiskuntaluokasta riippumatta, ja ylivoimaisesti suosituimpia ovat korvarenkaat pitkien korvien alareunoissa. Mitä korkeammalla arvoasteikossa ollaan, sitä arvokkaampia nämä renkaat ja muut korut ovat, ja niiden näyttävyys lisääntyy myös arvoaseman noustessa. Sormuksia ja rannerenkaita käytetään myös paljon, mutta muut kuin korvissa olevia lävistyksiä ei juuri koskaan tavata. Tatuoinnit ovat myös hyvin harvinaisia, sillä niiden katsotaan pilaavan ihon täydellisyyden.

Magian esiintyminen & käyttö

Atlashaltioiden magia on poikkeuksetta voimakasta, ja jokaisella Atlashaltialla on sitä. He ovat taitavia magiankäyttäjiä niin taistelussa kuin parantamisessakin, ja pitävät yllä taitojaan pitkällisen koulutuksen ja opiskelun kautta. Kaikki magiasta opittu on kulkenut perinnetietona esi-isiltä, ja heidän oma tapansa käyttää magiaa perustuu Adrasteahaltioiden tapaan tavujen käyttöön loitsuriimujen sijaan. Adrasteahaltioista poiketen tavuja kuitenkin on vähemmän,ja magiankäyttö perustuu niiden yhdistelyyn, kun tavut osataan ulkoa. Magia on ylpeydenaihe, tärkeä osa kaikkia elämänalueita ja magiaa käytetään myös esimerkiksi rakentamiseen.

Kulttuurin erityispiirteet

Atlashaltiat elävät eristyksissä muusta maailmasta keskikokoisessa kylässään, Atlaksessa, ja kylä on täysin omavarainen sekä ruuan että muiden hyödykkeiden osalta. Suuri kylä kätkee sisälleen tarkkaan säännellyn yhteiskunnan, jossa jokaisella on oma, tarkkaan määritelty asemansa ja tehtävänsä. Luokkayhteiskunta jakaa keskikokoisen kylän yhteisön jyrkästi harvoihin valtaapitäviin ja niin kutsuttuun tavalliseen kansaan. Atlashaltioiden elämänkatsomus perustuu ajatukseen, että he ovat jumalista seuraavia, ja kunnioittavat jumalia tarkkaan säädellyn ohjelman ja käytöksen kautta. Se tuo myös eron muiden kansojen edustajiin, ja heidät nähdään alempiarvoisena roskasakkina, jonka voisi lähinnä vain hävittää maan päältä. Heidän suhtautumisensa muihin kansoihin on siis kylmän vihamielinen, ennakkoluuloinen ja he välttävät kontakteja parhaansa mukaan.

Atlas kertoo paljon asukkaistaan. Jokainen hiekanjyväkin on paikallaan, jokainen ruohonkorsi on tarkasti mitattu ja hoidettu. Nurmialueet loistavat vihreydellään, rakennusten julkisivut uutuudellaan. Näyttää kuin kylä olisi pelkkä julkisivu, eikä siellä asuttaisi lainkaan. Todellisuudessa kylä on tiheästi asuttu, jokaisessa rakennuksessa on henkilö, joka vastaa sen kunnosta, ja toinen, joka vastaa pihapiirin kunnosta. Talot on rakennettu matemaattisesti suunnitellun asemakaavan mukaan niin, että kylä saa mahdollisimman paljon auringonvaloa, lämpöä ja sääolosuhteet ovat mahdollisimman usein parhaat mahdolliset niin myrskyn kuin poutasäänkin varalta. Kylää ja sen rakennuksia ympäröi suuri, puinen aita, joka ei kuitenkaan muistuta muuria, vaan vain suurta aitaa, jossa on neljä porttia, yksi jokaista pääilmansuuntaa kohden.

Rakennukset näyttävät suunnilleen samalta, mitä muuallakin Ceresissä: tukipilareina paksuja paaluja, katot harjakattoja, suuria ikkunoita ja ikkunaluukkuja, narisevia ovia ja suoria seiniä. Sisustus on niukkaa ja hillittyä, vain tarpeellinen on koottu talojen sisälle ja niiden pihalle. Kalustuksen tekemiseen ja suunnitteluun on käytetty aikaa, ja koristeita ei säästellä myöskään alemman yhteiskuntaluokan asuttamissa taloissa. Kaiken pitää näyttää täydelliseltä, ja suurimmaksi osaksi myös koskemattomalta, vaikka kaikkia kylän taloja asutetaankin vakituisesti usein jopa kahden perheen toimesta.

Perhe on Atlashaltioille tärkeä, ja perhettä ja sukua kunnioitetaan melkein enemmän kuin johtajia ja jumalia. Perhe on kaikki kaikessa, ja perheen kunnian vaaliminen on yksi tärkeimmistä tavoitteista elämässä. Perhettä voi kunnioittaa päivittäisten toimien lisäksi avioliitolla, joka on yksi tärkeimpiä tapahtumia Atlashaltianuorukaisen elämässä. Kylä ei ole suurensuuri, vaikka yltääkin keskikokoiseksi, ja näin ollen tapahtumaa onkin juhlistamassa usein koko kylä johtajia myöten, vaikka osallisten yhteiskuntaluokka olisikin alempi. Kylä on hyvin yhteisöllinen, vaikkakin samalla hyvin luokitteleva ja säätelevä. Jokainen toimii pienessä yhteiskunnassa yhteisön etua ajatellen, ja naimisiinmeno, ja lasten saaminen, kuuluvat siihen. Kylänvanhin, jonka katsotaan olevan vielä lähempänä jumalia, mitä muiden asukkaiden, siunaa liiton läsnäolollaan ja sanoilla, joita on käytetty heidän omien sanojensa mukaan samaiseen tarkoitukseen jo aikojen alusta saakka. Avioliitto solmitaan etukäteen sovittujen osapuolten välille, ja taustalla ovat vanhempien ja perheen yhteiset intressit aseman parantamisesta liiton avulla. Liitto solmitaan siunauksen lisäksi maagisesti, joten liitto on pysyvä, eikä yleinen moraali tai mielipide edes anna vaihtoehtoa avioerolle. Tarkemmin ottaen voidaan sanoa, ettei avioeron käsitettä edes tunneta kyseisessä yhteiskunnassa.

Kuten sanottu, yhteiskunta on hyvin hierarkkinen, ja ylimpänä ovat johtajat, joita on useampia. Korkeimmalla arvoasteikossa on kylänvanhin, joka on suoraan jumalista seuraava, ja jonka jumalat valitsevat – käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kylänvanhin valitsee muiden johtajien suosituksen ja oman mielipiteensä perusteella uuden kylänvanhimman saavuttaessaan tietyn iän. Kylänvanhimman lisäksi kylää johtavat päälliköt, ja heidän johtamansa vartijoiden päälliköt, jotka toimivat myös kylän virkamiehinä hoitaen juoksevia asioita, pitäen lukua kyläläisistä, näiden ammateista ja asemista. Korkeissa arvoasemissa olevat ovat poikkeuksetta miehiä, ja naisia pidetään jumalten lahjana, eikä heidän tule tehdä töitä samalla lailla kuin heistä huolehtivien miesten.

Kaikenlainen säätely yhteiskunnassa koskee myös nimiä, joissa saa olla korkeintaan kuusi kirjainta, eikä se saa loppua konsonanttiin. Sukunimi periytyy vanhemmilta ja määrittelee yhteiskuntaluokan, mutta voi vaihtua naimisiin mentäessä.

Atlashaltiat elävät noin 1 100-vuotiaiksi, ja heidän lapsuutensa kestää siitä lähes 100 vuotta. Tämän aikana he oppivat kylän tavoille, omaksuvat vanhempiensa aseman, taidot ja tiedot, sekä tietenkin ammatin, joka periytyy vanhemmalta lapsille. Lapsia perheessä on usein korkeintaan kaksi, ja näillä on usein paljon ikäeroa, ainakin sen verran, että vanhempi on jo aikuinen toisen syntyessä. Perhejuhliin osallistuu koko kylä, uuden lapsen syntymä on avioliiton kaltainen suuri juhla, aivan kuten nimenantamisjuhlakin, joka pidetään, kun lapsi saavuttaa muutaman viikon iän. Kaikki muutkin juhlat yhteisön piirissä ovat yhteisiä, ja ajoittuvat tarkasti määriteltyihin aikatauluihin jumalten kunnioittamista silmälläpitäen.Sääntely on mennyt niin pitkälle, että kaikki on kirjattu ylös, viimeistä kirjoittamatonta sääntöä myöten, ja sääntöjä myös noudatetaan pilkuntarkasti. Atlashaltioilla on kylän keskustalolla kirjasto, jossa on tapoja kuvailevat kirjat ja niiden lisäksi tarinoita ja perinnetietoa kokoavat opukset, jotka kaikki on kirjoitettu haltioiden omalla kielellä. Sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa rangaistuksiin, joista kovimmat ovat kuolemanrangaistuksia.