Opiskelu

Metiksen rehtorin kuvaus foorumilla

Metis on ainut Ceresissä toimiva maagikoiden ja parantajien koulutukseen keskittynyt sisäoppilaitoksen tapaan toimiva koulu. Se sijaitsee noin päivämatkan päässä Dionesta pohjoiseen, ei kuitenkaan ihan rannikolla. Koulu on täysin omavarainen rahoituksen suhteen, mutta on riippuvainen kaupungeista ja kylistä ostetuista hyödykkeistä, mm. ruuasta ja käyttötavaroista. Dionen suunnalla Metiksellä on myös jonkin verran magiaan ja parantamiseen sekä erilaisiin yrtteihin liittyvää liiketoimintaa, jota käytetään koulun toiminnan rahoittamiseen.

Hierarkia ja henkilökunta

Metistä johtaa rehtori, joka on valittu opettajien keskuudesta joko yhtenäisellä päätöksellä tai äänestämällä. Rehtori valitaan koulun muiden opettajien toimesta.

Rehtori on päävastuussa koulun toiminnasta ja toiminnan organisoinnista. Rehtori päättää mahdollisten työntekijöiden palkkaamisesta ja ratkoo ongelmatilanteet niin työntekijöiden kuin oppilaidenkin keskuudessa, mikäli opettajat eivät ongelmaa ole jo ratkaisseet. Rehtorin tehtävä on myös tietää kaikesta siitä, mitä koulussa tapahtuu, ja mitä koulun alueella on. Rehtorit ovat usein pitkäaikaisia Metiksen opettajia, ja usein useita vuosia kerrallaan työssään, ja voivat olla useamman kerran rehtoreina, useampana kautena.

Opettajat ovat toisia parantajia tai maagikoita, jotka ovat käyneet joskus Metiksen koulutuksen lävitse tai hankkineet muuten tarvittavan pätevyyden opettamiseen. Usein opettajat ovat opiskelleet uransa alkuvaiheessa Metiksessä, tai jonkun Metiksestä valmistuneen alaisuudessa. Itse tietonsa keränneet ja itseopiskelleet ovat harvinaisia opettajien keskuudessa.

Taloudenhoitaja vastaa Metiksen talouden pyörittämisestä, verojen maksamisesta ja kirjanpidosta. Koska Metis toimii yrityksen tavalla, on sen myös maksettava veroja valtiolle. Melko suurten verotulojensa ansiosta valtio on jättänyt Metiksen toiminnan aikalailla rauhaan, mutta osasyynä on myös se, että useat Metiksestä valmistuneet maagikot päätyvät jossain vaiheessa elämäänsä armeijan palvelukseen. Taloudenhoitaja on tietoinen kaikesta vähänkin rahaan liittyvästä Metiksen toiminnassa, ja on valtuutettu tekemään jokapäiväisiä päätöksiä esimerkiksi Metiksen nimissä toimivien yritysten suhteen.

Tallityöntekijä vastaa Metiksessä asuvien hevosten hyvinvoinnista. Näitä käytetään matkustamiseen Dionen, lähikylien ja Metiksen välillä, ja ne ovat koulun nimissä. Joillain opettajilla ja hyvin harvoilla oppilailla on omia hevosia, jotka asuvat tiluksilla. Talli on pihattotyyppinen ratkaisu, eli hevosia ei tarvitse viedä sisälle tai ulos, vaan ne kulkevat itse haluamallaan tavalla aidatulla tallialueella. Työntekijä on usein Metiksen ulkopuolelta työhön palkattu työntekijä.

Oppilaat ovat tärkeä osa Metiksen toimintaa ja sen hierarkiaa, ja oppilaidenkin kesken vallitsee oma arvojärjestyksensä, joka on enemmän sanaton kuin missään kirjoitettu. Tämä perustuu vuosikursseihin, joita on yleensä kolmesta neljään, riippuen vähän opiskelutahdista ja siitä, mitä opiskellaan. Oppilaiden on mahdollista toimia myös hieman tätä vastaan: kursseja ja tunteja voi ottaa myös ylemmiltä tai alemmilta vuosikursseilta esimerkiksi opetuksen nopeuttamiseksi, mutta selkeyden vuoksi opetus on jaettu vuosikursseihin.

Metiksen tilukset

Metiksen kirjastorakennus, joka on osa suurta päärakennusta on varmaan yksi ainoista alkuperäisessä kunnossaan säilytetyistä tiloista. Kirjaston ympärille on kuitenkin laajennettu päärakennusta niin, että siihen on tehty asuinsiipi, joka on jaettu naisten ja miesten puoleen. Lisäksi päärakennuksen yhteydessä sijaitsevat myös suurin osa luokkatiloista. Päärakennuksessa sijaitsee myös yksi suuri sali, jota käytetään kokoustilana ja harjoitteluun.

Päärakennuksesta erillisenä rakennuksena on opettajien asuintiloiksi varattu suurehko talo, jonka yhteydessä on koulun keittiö ja pienehkö ruokasali. Oppilaiden ja opettajien on portaittain käytävä syömässä.

Pihalla on tarpeeksi tilaa mahdolliseen harjoitteluun, samaten joissain luokkatiloissa se on tietyin rajoituksin mahdollista.

Osa luokkatiloista sekä ruoka- ja tavaravarasto sijaitsevat kuitenkin kellarissa, josta lähtee lukuisia jopa kartoittamattomia (sala-)käytäviä, jotka johtavat Metiksen ulkopuolelle ja huhun mukaan joihinkin vanhohin, piilotettuihin työtiloihin, joista ei ole löydetty todisteita.

Varsinaisen päärakennuksen takana sijaitsee hevosille ja joillekin kotieläimille tehty pihatto. Nämä saavat kulkea siellä sisälle ja ulos miten haluavat ja eläinten ja tallien siisteydestä ja hyvinvoinnista huolehtii varta vasten tähän tehtävään palkattu työntekijä.

Toiminta

Metiksen päätarkoitus on toimia sisäoppilaitoksena, jossa opetetaan magian käyttöä ja parantamista, ja edistetään näiden alojen tutkimusta ja tietoa niistä. Lisäksi Metiksen nimissä pyöritetään pientä liiketoimintaa pääkaupunkiseudulla (Dionen ympäristössä ja joissain suurimmissa lähikylissä), ja tämä keskittyy opiskelijoiden opettajien valvonnassa ylläpitämiin parannuspalveluihin, yrttien ja lääkkeiden myyntiin sekä erilaisten magiaa tarvitsevien hyödykkeiden (aineellisten ja aineettomien) myyntiin.

Opetusta Metis tarjoaa niille, joilla on todettu aiemmin jo maagisia kykyjä ja lahjakkuutta magian ja sitä kautta myös parantamisen opiskeluun.

Oppilaat aloittavat yleensä 10-15 vuoden iässä, jolloin maagiset kyvyt ilmaantuvat. Usein kyky näkyy hallitsemattomana magiankäyttönä, purkauksina, jotka voivat jopa vahingoittaa muitakin kuin käyttäjää. Esimerkiksi jonkin esineen voi vahingossa räjäyttää, tai käyttää magialla vahvistettua iskua tappelussa. Usein merkit ovat selkeitä, eikä niistä ole vaikea erehtyä. Oppilailta odotetaan jo valmiiksi luku- ja kirjoitustaitoa, joskin taitoa voi kehittää eteenpäin Metiksessä. Perusmatematiikasta ei myöskään ole haittaa, mutta se ei ole varsinainen sisäänpääsyvaatimus.

Metis ottaa myös varattomia oppilaita, jolloin oppilas joutuu opintojensa lisäksi osallistua normaalia enemmän koulun töihin tai myöhemmin työskennellä Metiksen jossakin liikkeessä maksaakseen opiskelukulunsa. Yleensä kuitenkin oppilailta peritään lukukausimaksua.

Oppilaat osallistuvat varsinaisen opetuksen lisäksi myös koulun ylläpitoon ja huolehtivat erikseen määrättyjen vuorojen aikana siitä, että koulu pysyy siistinä. Myös suuremmat työt, kuten esimerkiksi ikkunoiden pesu ja pihan haravointi ja pienet kunnostustyöt kuuluvat oppilaiden toimintaan. Näitä käytetään myös tarvittaessa kurinpitotoimenpiteinä varoitusten lisäksi. Kahden varoituksen jälkeen lukukausimaksun maksamisesta huolimatta oppilas potkaistaan pihalle määräajaksi tai ikuisiksi ajoiksi.

Tutkimus liittyy tarkasti joko parantamiseen ja sen sovelluksiin ja soveltamiseen tai magiaan ja magian sovelluksiin ja soveltamiseen. Tutkimusta harjoitetaan Metiksessä, josta voi myös saada rahoitusta tutkimukselleen. Metiksen lisäksi tutkimustyötä tehdään myös muualla, ympäri maata aiheesta riippuen. Se kuitenkin liittyy pääsääntöisesti magiaan, parantamiseen tai niiden sovelluksiin, tai kirjallisuuteen, jota Metiksessä arvostetaan.

Kirjasto sijaitsee Metiksen päärakennuksessa ja on varmasti yksi koko Ceresin vanhimmista ja laajimmista kirjastoista ja rakennuksista. Kirjakokoelma on kattava ja historiallisesti hyvin kiinnostava, sillä siellä on lukuisia myös hyvin varhaisilta aikakausilta lukukelpoisina säilyneitä kirjoja. Niitä käytetäänkin edelleen tutkimukseen, ja niitä tullaan tutkimaan pitkienkin matkojen takaa. Metiksen ulkopuolisilta kirjastoon pääsy on kuitenkin rajattu tarkasti: ilman syytä ei päästetä sisälle. Lisäksi ulkopuolisilta peritään kirjaston käyttömaksua. Kirjastosta ei voi lainata kirjoja omaan käyttöön, vaan ne säilytetään vain kirjastossa.

Liiketoiminta

Liiketoimintaa Metiksen nimissä harjoitetaan jonkin verran. Tämä on oppilasvetoista: opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ainakin osa työharjoittelustaan Metiksen itse pyörittämissä liikkeissä. Näistä päävastuussa on kuitenkin joku Metiksen opettaja, joka saattaa jopa suurimman osan ajastaan asua liikkeen lähistöllä tai jopa itse liikkeessä, jos se on rakennettu asuintalon yhteyteen. Liiketoiminnan tuotto menee liikkeiden pyörittämisen lisäksi suoraan Metikselle, tietenkin verojen maksun jälkeen.

Parantajapalveluita tarjotaan sekä opiskelijatyönä että jo ammattiin valmistuneiden tekemänä. Parantajapalveluihin kuuluvat läheisesti myös erilaiset lääkekasvit ja -yrtit, sekä jo valmiit lääkkeet, joita myydään tarvittaessa tai tehdään tilauksena. Myös harvinaisempia lääkkeitä ja yrttejä löytyy valikoimista.

Magian puolella liiketoiminta keskittyy usein lumottujen, tilauksesta tehtyjen esineiden tekemiseen, mutta myös jonkin verran parantamiseen ja tutkimustyöhön. Opetusta ei kuitenkaan tarjota, ja nämä liikkeet on usein sijoitettu samoihin tiloihin tai hyvin lähekkäin parantajanpalveluita tarjoavien liikkeiden kanssa, sillä magiaan liittyvälle liiketoiminnalle on huomattavasti vähemmän kysyntää kuin parantajien palveluille.

Yksityisopetusta tarjoavat Metiksen yksittäiset opettajat aikansa ja osaamisensa mukaan valituille oppilaille, jotka joko tarvitsevat erityistä tukiopetusta ja ovat valmiita maksamaan siitä, tai oppilaille, joilla on erityisen paljon lahjoja opiskella jotakin tiettyä osa-aluetta esimerkiksi parantamisessa. Yksityisopetus on normaalin opetuksen lisäksi tapahtuvaa toimintaa normaalin opetuksen ulkopuolella ja opettaja itse järjestää sille ajan ja paikan. Opetuksen tasosta vastaa kuitenkin rehtori, jolle tulee ilmoittaa yksityisopetusjärjestelyistä ja tavoitteista.