Aseet

Ase on väline, jonka tarkoitus on tuottaa vahinkoa elävään olentoon, rakenteisiin tai järjestelmiin. Niitä käytetään tehostamaan esimerkiksi metsästystä, rikoksia tai itsepuolustusta, unohtamatta sodankäyntiä, ja niitä voidaan käyttää myös uhkailun välineenä. Aseina voidaan käyttää hyvinkin tavallisia esineitä, esimerkiksi kiviä tai oksia, mutta näiden tekstien puitteissa perehdytään esineisiin, jotka luokitellaan ensisijaisesti käyttötarkoitukseltaan aseiksi. Aseita käyttävät lähes kaikki, ja ilman asetta tai aseita kulkeva on usein poikkeustapaus. Eri kansojen välillä ei Ceresissä ole kovin suuria eroavaisuuksia aseiden valinnassa ja käytössä – erot ovat enemmän yksilöllisiä.

Yleisimmin mukana kuljetettavista aseista näkee miekkoja ja jousia, ja niitä tapaa melkein minkä tahansa rodun edustajien käsissä. Ainoastaan lohikäärmeillä ei tapaa aseita, vaan nämä luottavat pelkästään magiaansa ja raakaan voimaan.

Hinnat ja saatavuus

Aseiden hinnat vaihtelevat suuresti riippuen eniten siitä, millainen ase on kyseessä, ja kuka sen on valmistanut. Arvostetun, suuressa kaupungissa asuvan aseentekijän aseet maksavat huomattavasti enemmän kuin syrjäkylillä harrastuksekseen aseita tekevän henkilön valmistamat aseet, vaikka ne eivät juuri käyttöominaisuuksiltaan eroaisikaan toisistaan. Mikäli aseeseen on tehty kaiverruksia tai koristeita, se on yksinkertaistettua asetta kalliimpi. Suuri hintaan vaikuttava tekijä on myös magia. Pienikin lumous aseessa nostaa sen hintaa huomattavasti, ja mitä monimutkaisempia lumouksia, sitä kalliimmaksi aseen hinta nousee.

Aseita on saatavilla lähes jokaisessa Ceresin kylässä ja kaupungissa. Ellei kylässä ole omaa aseentekijää tai seppää, yleensä joku ohikulkija tai paikallinen mieluusti myy sopivaan korvaukseen aseen sitä tarvitsevalle. Kaupungeissa on poikkeuksetta useampia päätoimenaan aseita tekeviä ja sen lisäksi esimerkiksi sepät saattavat sivutoimenaan tehdä myös aseita, mikäli kysyntää on. Aseiden myymisessä ei ole mitään rajoitteita, vaan aseita voidaan myydä henkilöstä riippumatta kaikille, vaikka kauppiailla onkin mahdollisuus ja oikeus valita asiakkaansa.

Magia ja materiaalit

Magialla voidaan pidentää aseen käyttöikää ja estää sen kulumista ja rikkoutumista, vaikka magialla ei kuitenkaan voida tehdä aseita, jotka kestäisivät ikuisesti. Lumouksilla voidaan myös parantaa käyttökokemusta ja tehdä aseesta voimakkaampi. Yleisimmät lumoukset aseissa koskevat kuitenkin käyttöikää, sillä aseiden lumoaminen on hidasta ja vie paljon magiaa. Aseiden ohjattavuutta voidaan myös parantaa magialla. Magialla voidaan vaikuttaa aseen “automaattiseen” kohteen hakuun, eli esimerkiksi miekka ohjautuu kuin itsekseen ja etsii heikkoa kohtaa kohteen puolustuksesta.

Materiaalit, joista ase koostuu, vaihtelevat suuresti aseittain, mutta magia antaa mahdollisuuden käyttää myös pehmeämpiä materiaaleja esimerkiksi miekan terässä. Hopea ja kulta ovat yleisimpiä materiaaleja, mikäli asee on lumottu – ja jo takomisvaiheessa aseen tekemiseen täytyy käyttää magiaa, jotta hopeaa ja kultaa edes voi työstää. Hopea ja kulta ovat kuitenkin hyvin kalliita ja harvinaisia materiaaleja, ja koska aseen tekemiseen täytyy käyttää magiaa, vain harvoilla on varaa hopealla tai kullalla koristeltuihin tai niistä tehtyihin aseisiin.

Aseissa käytetyistä metalleista hopealla ja kullalla on suurin potentiaali voimakkaille ja aseen käyttökokemusta muuttaville lumouksille. Teräs on vaikeampi ja hitaampi lumota, eivätkä lumoukset teräksessä toimi yhtä varmasti kuin hopeassa tai kullassa.

Aseeseen, erityisesti sen metalliosiin voidaan tehdä erilaisia kaiverruksia (usein maagisten aseiden tapauksessa loitsuriimuja) ja sen lisäksi, että ne toimivat koristeena, niillä voidaan vahvistaa lumouksia. Kaiverrukset tehdään yleensä jo silloin, kun aseen tekeminen on on melko alussa, jotta tekovaiheessa aseen voi lumota tehokkaammin ja voimakkaammilla loitsuilla.