Loitsuriimut

Loitsuriimujen luokittelu on suuntaa-antava.

 • Elementit
  • Ci’e
  • Fa’er
  • Lu’ein
  • Oz’z
  • Ti’k
  • W’e
  • Za’in
 • Objektien liikuttaminen
  • Elm
  • Olm
  • No’r
 • Tasapainottavat/monikäyttöiset riimut
  • Cher
  • Chig
  • Go’n
  • Fo’rn
  • Na’in
  • Ny’a
  • Z’n
 • Vahingoittavat
  • De’t
  • Na’ir
  • Ti’m
 • Parantavat
  • Onth
  • La’er
 • Suuntaavat
  • A’m
  • Q’ar
 • Puolustavat
  •  Sa’v
  • Ye’r
A’m, lausutaan ”aam”

Loitsun suunnan määrittäminen

A’m on yksi vanhimmista tunnetuista riimuista, ja uskotaan, että suurin osa kyseisen riimun salaisuuksista on jo löydetty. A’m toimii ainoana suuntaavana riimuna, ja sitä voidaan käyttää loitsujen 

suuntaamiseen näköetäisyydellä oleviin eläviin ja elottomiin kohteisiin. Riimulla ei ole tunnettuja ristiriitoja muiden tunnettujen riimujen kanssa, joten sen voi yhdistää loitsussa mihin tahansa riimuun. A’m ei ole kovin voimakas riimu, ja tulee sijoittaa loitsussa sen loppupuolelle.

Cher lausutaan ”cher”

Lumoaminen, sitominen
Tasapainottava, suojaloitsut

Tämä melko heikko riimu on melko monikäyttöinen ja useimmissa loitsuissa hyvin helppokäyttöinen ja tasapainoinen. Sitä voidaan käyttää lumoamiseen, ja erilaisiin sitoviin ja paikallaanpitäviin loitsuihin, mutta silloin sen tehtävä tulee määritellä loitsussa tarkasti riimujen järjestyksellä. Pääasiallinen käyttötarkoitus kuitenkin on lumoamisessa sekä puolustavissa loitsuissa. Puolustaviin loitsuihin tarvitaan lisäksi S’av, jotta Cher toimii oikein.

Chi’g lausutaan ”chiig”

Maailmankaikkeus & tieteet
Tasapainottaa loitsua

Maailmankaikkeutta ja tieteitä kuvaava riimu on tasapainottava ja voimistava. Se sopii lähes kaikkiin loitsuihin yleismaailmallisuutensa takia, ja juuri maailmankaikkeutta kuvaavan tarkoituksensa takia tasapainottaa loitsua. Se on vakaa ja helppokäyttöinen, ja sen paikalla loitsussa ei ole tarkkaan määriteltyä kohtaa. Sitä ei voida kuitenkaan käyttää loitsun alussa, sillä riimulla ei voi olla loitsussa tarkkaa merkitystä. Chi’g on turvallinen ja helppokäyttöinen riimu.

Ci’e, lausutaan ”kie”

Tuli, liekit, polttaminen

Ci’e on voimakas pelkästään tuleen, liekkeihin ja polttamiseen viittaava loitsuriimu, jolla on loitsussa oltava aina tarkoitus – oli se sitten pelkkä nuotion sytyttäminen tai tulipallon luominen. Riimu on melko vahva jo itsessään, ja tuli on voimakas elementti, jolla saa paljon vahinkoa aikaan. Pienetkin tuliloitsut ovat siis voimakkaita. Sitä voidaan käyttää myös lumoamiseen.

De’t lausutaan ”deeth”

Vahingoittavat loitsut, kidutus ja tappaminen

De’t on vahva, loitsussa tarkoituksen vaativa riimu, joka suunnattu pysyvästi vahingoittaviin ja tappaviin loitsuihin sekä kidutukseen. Se on kaikkein pelätyin ja tunnetuin riimu, vaikka sen tapaa harvoin loitsuissa. Sitä ei voi käyttää yksin, vaikka se on voimakas. Sitä voi käyttää vain ja ainoastaan hyökkääväksi tarkoitettujen riimujen kanssa, ja sen tasapainottava riimu on Cher.

Elm lausutaan ”elm”

Kutsuminen

Elm on tasapainoinen ja helppokäyttöinen riimu, jolla on vain yksi käyttötarkoitus: esineiden tai asioiden kutsuminen loitsijan luokse. Se on itsessään melko heikko riimu, ja tarvitsee muita, vahvistavia ja tasapainottavia riimuja toimiakseen kunnolla. Riimua voi käyttää sekä elollisiin että elottomiin kohteisiin.

Fa’er, lausutaan ”faaer”

Jää, jäädyttäminen, kylmä

Uusi, ja hyvin epävakaa riimu, jota käytetään joko hyökkäykseen tai pieniin kotitaloudellisiin loitsuihin. Se on ”elementti”, merkitsee jäätä, jäädyttämistä ja kylmää, ja sitä voidaan käyttää vain ja ainoastaan loitsuihin, joiden tarkoitus on suoraan kylmään tai jäähän liittyvä. Tunnetuin loitsu, johon Fa’er yhdistetään on jääpuikot, joita käytetään hyökkäyksessä. Hyökkääviin loitsuihin tulee aina lisätä Fa’erin kanssa Ti’m.

Fo’rn, lausutaan ”forn”

Telepatia, mieleen vaikuttaminen

Ainut telepatiaan ja mieleen suoraan loitsun kohdistava riimu. Sen yleisin käyttötarkoitus on normaali telepatia, mutta sitä voidaan käyttää myös muihin mieleen kohdistuviin loitsuihin – mielenhallintaan, tai mielen vahingoittamiseen. Fo’rn on vanha, hyvin tasapainoinen ja helppokäyttöinen riimu, joka on yksi harvoista myös yksin toimivista riimuista.

Go’n, lausutaan ”gon”

Parannusloitsut, tasapainottaminen

Go’nin tapaa pääsääntöisesti parannusloitsuista, vaikka sitä voi käyttää tasapainottavana riimuna lähes missä loitsussa tahansa. Se on hyvin monikäyttöinen, tasapainoinen ja sen voi sijoittaa loitsussa myös kohtaan, joka ei ole tyypillinen tasapainottavalle riimulle. Se voi myös toimia hyökkäävässä loitsussa parannusloitsun lisäksi. Go’n ei myöskään useimmiten riko loitsua, vaan tukee sen käyttötarkoitusta vaikka se olisi sijoitettu väärin, joten riimu on hyvin tasapainoinen ja jopa helpottaa magiankäyttöä. Sen löytää kuitenkin useimmiten parannusloitsuihin tarkoitetun Onth’in kanssa.

La’er, lausutaan “laer”

Parantaminen, haavojenhoito, verenvuodon tyrehdyttäminen

Vanha, ja hyvin tasapainoinen riimu on tarkoitettu haavojenhoitoon ja verenvuodon tyrehdyttämiseen. Riimulla ei ole muita käyttötarkoituksia, eikä se ole itsessään kovin voimakas, vaan vaatii tasapainottavan tai vahvistavan riimun lisäkseen loitsuun, jotta loitsusta tulee voimakkaampi. Käytössä riimu on kuitenkin tehokas ja parantajien suosima.

Lu’ein, lausutaan ”lu-ein”

Valo, valaiseminen

Lu’ein tarkoittaa valoa, ja sitä käytetään valoa sisältäviin loitsuihin: perusvaloloitsut, joilla luodaan valoa pimeään tilaan tai paikkaan, tai luodaan vastustajaa sokaiseva valo. Riimu on melko vanha, perusriimu, jota on helppo käyttää ja se on turvallinen myös hieman väärinlausuttuna. Se yleensä sijoittuu loitsussa ensimmäiseksi riimuksi hyvin tarkatun käyttönsä kanssa.

Na’ir, lausutaan ”na-ir”

Kirouksien tekeminen & purkaminen

Na’ir on voimakas ja arvaamaton riimu, jota voidaan käyttää vain kirousten tekemiseen tai niiden purkamiseen. Vaikka loitsuriimulla onkin tietty, tarkka käyttötarkoitus, on sen käyttö haastavaa riimun voimakkuuden vuoksi. Tunnetuin riimu on tappoloitsusta, jossa sitä käytetään juurikin sen voimakkuuden ja nopeuden takia.

Na’in, lausutaan “nain”

Tasapainottava, vahvistava, lumoukset

Na’in on usein loitsua voimistavassa roolissa, sillä se on monikäyttöinen ja tasapainoinen riimu. Sitä käytetään useimmiten lumouksissa, sillä sen on todettu voimistavan myös lumousta. Riimu kuitenkin tarvitsee ainakin yhden muun tasapainottavan tai vahvistavan riimun lisäkseen loitsuun, mikäli sen halutaan voimistavan loitsun vaikutusta. Riimu on vanha, mutta sen käyttö lumouksissa on kohtalaisen uutta.

No’r, lausutaan ”nor”

Levitaatio

Pääasiassa vain levitaatiota ja sen erityyppistä käyttöä varten kehitetty riimu, joka ei voi korvata perusriimuja Elm ja Olm lähettämisessä ja kutsumisessa. Sen sijaan sen avulla voidaan leijuttaa, tai esimerkiksi hidastaa esineen tai olennon laskeutumista tai jopa pysäyttää se.

Ny’a, lausutaan ”ny-a”

Lumoaminen & tasapainottaminen

Ny’aa käytettään suurimmaksi osaksi lumottujen esineiden tekemiseen, jolloin se pitää yhdistää tasapainottavaan riimuun Cher. Ny’a on kuitenkin monikäyttöinen, ja sitä voidaan käyttää myös tasapainottavana riimuna, eikä ole väliä, käyttääkö riimua hyökkäävässä vai parantavassa loitsussa. Se kuvaa tieteitä ja tavallisuutta. Sen voi usein korvata loitsussa myös muulla paremmin käyttötarkoitusta kuvaavalla riimulla, mikä edistää loitsun vakautta.

Olm, lausutaan ”olm”

Lähettäminen

Olm on yksiselitteinen tarkoitukseltaan: sitä voidaan käyttää vain objektien lähettämiseen, usein vain näköetäisyydellä oleviin kohteisiin. Se ei ole kovin voimakas riimu, mutta loistava ja vakaa käyttötarkoituksessaan. Elmin tapaan se on hyvin tasapainoinen ja helppokäyttöinen, eikä sen sijoituksessa loitsun sisällä tarvitse olla pilkuntarkka. Sitä voidaan voimistaa erilaisin tasapainottavin riimuin, ja loitsua pidentämällä.

Onth, lausutaan ”onth”

Parantaminen

Onth on yksi ainoista suoraan parantamiseen liittyvistä riimuista, ja sen voi liittää vain riimuihin, joiden käyttötarkoitus on ystävällinen kohdetta kohtaan. Onth on riimuna vaativa, ja vaatii aina jonkin tasapainottavan riimun ja selkeän käyttötarkoituksen loitsussa, eikä sitä voida käyttää missään nimessä yksin. Yleisimpänä tasapainottavana riimuna Onthin kanssa käytetään riimua Go’n.

Oz’z, lausutaan ”oziiz”

Sähkö, ukkoset, salamat

Alunperin pelkästään hyökkäämistä varten suunniteltu Oz’z toimii kuitenkin myös harvinaisemmassa tehtävässä sään hallitsemisessa. Riimu ilmaisii sähköä, ukkosia tai salamia, ja sen avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa salamanisku kohteeseen. Sitä käytetään myös aseiden lumoamisessa, jotta ase voi osuessaan antaa sähköiskun kohteelle. Riimu on epävakaa varsinkin lumoamisissa, jolloin loitsu ei välttämättä edes onnistu täydellisesti. Hyökätessä riimu on voimakas.

Q’ar, lausutaan “kar”

Loitsun suuntaaminen kohteen ympärille tai ympyräksi/palloksi

Q’ar on yksinkertainen toimintaperiaatteeltaan. Se muodostaa loitsusta joko kehän tai pallon, ympyrän, ja toimii loitsussa suuntaavana riimuna. Sitä voidaan käyttää minkätyyppisissä loitsuissa tahansa, muodostamaan esimerkiksi kokonaan kohteen suojaavia suojaloitsuja tai jopa tulipalloja hyökkäämistä varten. Riimu sijoitetaan yleensä loitsun loppupuolelle sen suuntaavien ominaisuuksien takia.

S’av, lausutaan ”slav”

Kilpi, suojeleminen ei-maagisia hyökkäyksiä vastaan

Yksi puolustusloitsujen keskeisimmistä riimuista on S’av. Sitä käytetään kaikissa loitsuissa, joihin sisältyy fyysisiltä uhkilta suojaava kilpi, ja se on näin ollen hyvin rajattu käyttötarkoitukseltaan. Vahingoittaviin riimuihin tätä ei voi yhdistää, mutta muuten se on melko vapaasti yhdisteltävissä eri riimuihin ja käyttötapoihin. Kilpiloitsun sovelluksia voidaan käyttää myös muuhun kuin loitsijan itsensä suojaamiseen.

Ti’k, lausutaan ”tik”

Magia, magiankäyttö, loitsut ja lumoaminen

Tämä riimu viittaa suoraan magiaan, magiankäyttöön tai lumouksiin ja lumoamiseen. Sitä käytetään useimmiten lumouksissa, ja sillä voi tarkastella huomaamatta, onko jollakulla muulla magiaa – tai jopa vaikuttaa tämän magiankäyttökykyihin jäädyttämällä magiankäytön kokonaan hetkeksi, tai estää sen käytön kun kohde on lausumassa loitsua. Ti’k on hyvin vanha ja käyttötarkoitukseltaan vakaa riimu, jolla ei ole omaa tasapainottavaa riimua ja sen yhdistely on melko vapaata, kunhan riimun käyttötarkoitus huomioidaan.

Ti’m, lausutaan ”tim”

Vahingoittaminen, mieleen kohdistuvat loitsut

Riimua käytetään mieleen kohdistuvissa ja pääsääntöisesti vahingoittamiseen tarkoitetuissa loitsuissa, sekä kiduttamisessa. Riimun toimintaperiaate on mielen sekoittamisessa ja kivun aiheuttamisessa, eikä sitä voida yhdistää muihin kuin vahingoittamiseen tarkoitettuihin tai neutraaleihin tasapainottaviin loitsuriimuihin. Riimu on epävakaa ja voimakas, mutta yksiselitteinen käyttötarkoitus helpottaa ja vakauttaa sen käyttöä.

W’e, lausutaan ”wee” (pehmeä w)

Vesi, sää

W’e on vettä ja sään hallitsemista tarkoittava riimu, jota kuitenkin pääsääntöisesti käytetään veteen liittyviin loitsuihin. Se on loitsuissa ensimmäinen, sillä kuvaa aina loitsun tarkoitusta. Loitsun tyyppi riippuu siitä, mihin riimuihin tämä melko heikko ja tasapainoinen riimu

veteen liittyvä, vaikka sitä voidaan käyttää myös sään hallitsemiseen. Sen tapaa veteen liittyvistä loitsuista ja lumouksista, ja se on yleensä loitsussa ensimmäisenä sillä kuvaa loitsun käyttötarkoitusta.

Ye’r. lausutaan “jer”

Puolustus loitsuja vastaan

Nopeatehoinen, mutta melko heikko loitsuriimu Ye’r on vain maagisia uhkia vastaan puolustautumista varten. Sen käyttötarkoituksen ulkopuolella riimulla ei ole käyttöä. Riimu itsessään on heikko, mutta loitsu toimii nopeasti yleensä ainakin lieventäen loitsua, jota vastaan on tarkoitus puolustautua. Mikäli loitsuun ehtii lisätä tasapainottavia ja vahvistavia riimuja, riimusta tulee voimakkaampi ja tehokkaampi. Riimu kuitenkin toimii myös yksinään, jolloin se vähentää vahinkoa, jonka loitsu mahdollisesti voisi aiheuttaa kohteelleen. Riimua voidaan käyttää myös muiden suojelemiseen.

Za’in, lausutaan ”tsaiin”/”zaiin”

Pimeys

Za’in on pimeyttä ja sokeuttamista tarkoittava riimu. Sitä käytetään vain pimeyden luomiseen, ja erityisesti hyökätessä vastustajan ympäröivän pimeyden luomiseen. Riimu on melko tasapainoinen, helppokäyttöinen, koska sillä on vain vähän käyttötarkoituksia. Riimu itsessään ei ole kovin vahva, mutta yhdistettynä tasapainottaviin riimuihin ja kohteen määrittelyyn saa siitä voimakkaamman.

Z’n, lausutaan “ziin”

Elollinen kohde

Z’n on yksi vanhimmista riimuista, ja sen sanotaan olevan voimakas ja vaikeakäyttöinen riimu. Se on kohdistettaa elollisiin loitsuihin, mutta käyttökohdetta loitsussa ei ole rajattu. Z’n ei voi määritellä loitsun käyttötarkoitusta, mutta sitä voidaan hyvin rakennetussa loitsussa käyttää niin parantamiseen kuin vahingoittamiseenkin. Riimun paikka loitsussa on usein tasapainottavan loitsun vieressä, ja riimu on loitsua vahvistava, mutta epävakaa ja haastava käyttää.