Muut mittayksiköt

Ceresissä käytetyt mitat rahayksiköitä ja aikaa lukuunottamatta pohjautuvat vanhoihin suomalaisiin mittayksiköihin, joiden tarkkoja mittoja on saatettu pyöristää suuntaan tai toiseen yksinkertaistamisen myötä. Suomalaisten käyttämät mitat keskiajalla tulivat joko Ruotsista tai Venäjältä, ja jonkin aikaa niitä käytettiin ristiin, kunnes Ruotsin vallan alla ne yhtenäistettiin. Tässä on käytetty lähinnä mallina Ruotsin vallan aikaisia mittoja, ja osa mitoista on jätetty mainitsematta, tai harvinaisempia on saatettu soveltaa paremmin Ceresiin käyviksi nimityksiksi.

Karttojen piirtäminen ja mittaaminen Ceresissä on perinteiseen tapaan hoidettu kulkemalla alueita pitkin ja piirtäen karttoja kulkemisen mukaan. Näin ollen kartat eivät ole välttämättä kovin tarkkoja, ja niiden mittasuhteet saattavat vaihdella. Pääreitteihin kuuluvat välimatkat ovat paljon tarkemmin tiedossa kuin sivukyliin johtavat pienet tienpätkät. Pääreitteihin kuluva aika on myös tiedossa. Selkeyden vuoksi välimatkat & matkustus -tekstissä käytetään kilometrejä, mutta usein ceresläiset kuvaavat matkojen pituuksia päivämatkoina.

Täysin standardoituja mittoja Ceresissä ei ole, ja mittauksen tulos saattaa vaihdella sen perusteella kuka ja kenelle mitataan. Huom! Samoja mittojen nimiä saatetaan käyttää eri tavoin ja ne merkitsevät eri konteksteissa eri asioita.

Lähteinä tämän tekstin osalta käytetty artikkeleita: 1, 2, 3.

Pituusmitat

Perusmitta on kyynärä.

 • Peninkulma = 36 000 jalkaa = 10,7 km
 • Virsta = 1/10 peninkulmaa = 600 syltä = 1 km
 • Syli = 3 kyynärää = 6 jalkaa = 1,7 m
 • Kyynärä = 1/3  syltä = 2 jalkaa = 24 tuumaa = 0,6m
 • Jalka = 10 tuumaa
 • Kortteli eli vaaksa = 1/4 kyynärää = 1/2 jalkaa = 0,1m

Painomitat

Painomittojen perusyksikkö on naula, ja niitä käytetään yleensä kauppatavaroiden mittaamisessa.

 • Lästi = 4250 kg = 100 sentneriä
 • Kippunta = 20 leiviskää = 400 naulaa = 170 kg
 • Sentneri = 43 kg = 100 naulaa
 • Senttaali = 100 kg
 • Leiviskä = 20 naulaa = 8,5 kg
 • Naula = 32 luotia = 425 g
 • Markka = 1/2 naulaa = 212 g
 • Luoti = 13 g
 • Assi = n. 50 mg
 • Jyvä = graani = 42 mg
Tilavuusmitat

Tilavuusmittojen perusmitta on kappa ja näitä käytetään lähinnä kuivatavaroiden mittaamiseen.

 • Tynnyri = 4 vakkaa = 32 kappaa = 147 litraa
 • Nelikko = 24 kappaa = 110 litraa
 • Vakka = 8 kappaa = 37 litraa
 • Kappa = 1 3/4 kannua = 1/32 tynnyriä = 4,6 litraa
 • Kannu = 2 tuoppia = 2,6 litraa
 • Tuoppi = 1/2 kannua = 4 korttelia = 1,3 litraa
 • Kortteli = 1/4 tuoppia = 4 jumprua = 0,3 litraa
 • Jumpru = 0,1 litraa
Vetomitat

Vetomittoja käytetään nesteen ja hienojakoisen kuivatavaran mittaamisessa.

 • Tynnyri = 36 kappaa = 165 dm3 kuivatavaraa
 • Aami = 60 kannua = 160 litraa nestettä
 • Dritteli = 52 kg (voita)
 • Nelikko = 12 kannua = 31 litraa nestettä
 • Kappa = 5,5 litraa kuivatavaraa = 4,6 litraa nestettä
 • Lästi = 12-15 tynnyriä (tervaa)
Pinta-alat

Usein pinta-alat lasketaan sen mukaan, kuinka paljon vetomittoja kuluu pellon kylvämiseen, tai verottajan laskemien mittojen mukaan. Mitat eivät ole kytkettyinä pituusmittoihin.

 • Kapanala = 1/32 tynnyrinalaa = 154 m
 • Tynnyrinala = 32 kapanalaa = 0,5 ha
Kappalemitat

Suluissa joidenkin mittojen perässä on niiden yleisin käyttökohde.

 • Krossi = 12 tusinaa = 144 kpl
 • Tusina = 12 kpl
 • Tiu = 20 kpl (kananmunia)
 • Tikkuri = 10 kpl (eläinperäisiä tuotteita, esim. turkiksia, nahkoja)
 • Nelikko = 4 samanlaista, etenkin hevosvaljakko
 • Troikka = 3 samanlaista, etenkin hevosvaljakko
 • Trio = 3 kpl (esine, asia)
 • Tupla = 2 kpl
 • Toltti = 12 kpl (lautoja ja vastaavia rakennusmateriaaleja)
 • Puntti = 10 kpl (pieniä esineitä, esim. tuluksia, pieniä rasioita)
Rakentamisessa käytetyt mitat
 • Tanko = 1 2/3 syltä = 300m
 • Syli = 3 kyynärää = 1,8 km
 • Kyynärä = 2 jalkaa = 6m
 • Jalka = 1/2 kyynärää = 3m
 • Kortteli = 1/4 kyynärää = 1,5m
 • Tuuma = 1/24 kyynärää = 12 linjaa = 0,3m
 • Linja = 2cm