Kansat

Tältä alueelta löydät kaikkien Ceresin kansojen kuvaukset, sekä pienen yleisen osuuden, jossa kuvataan myös pelattavat rodut.

Ajanlanit
Siivekkäät, mutta muuten ihmisiä muistuttavat Ajanlanit tunnetaan kiertelevästä elämäntyylistään, pitkistä ja paksuista hiuksistaan sekä tietenkin suurista, sulkien peittämistä siivistään. Ajanlaneja tapaa melkein maan jokaisesta kolkasta, ja puihin rakennettu, vuoristojen välisessä metsässä sijaitseva pieni kylä majoittaa kulkijat joko hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Ajanlanit ovat omissa oloissaan viihtyvä, melko harvalukuinen kansa.

Haltiat
Ceresissä on kuusi toisistaan eroavaa haltiarotua, joilla on useita toisiaan muistuttavia piirteitä. Adrasteahaltiat elävät meressä, tiukasti muista eristäytyneitä, ja siihen pyrkivät myös Dionen eteläpuolella elävät Atlashaltiat kylässään Atlaksessa. Rhean- ja Thalassahaltiat viihtyvät kaupungeissa ja kylissä, ja muiden rotujen edustajien mielikuvat haltioista perustuvat lähinnä heihin. Yhteiskunnassa tavalla tai toisella aktiivisesti ovat mukana myös aavikolla elävät Sha’lassahaltiat, ja jäätiköllä elävät Za’haninhaltiat, jotka molemmat ovat tunnettuja käsitöistään ja kaupankäyntitaidoistaan. Haltiat ovat pitkäikäisiä verrattuna esimerkiksi ihmisiin, ja nämä ovat lähes poikkeuksetta yhteisöllisempiä ja vaikkeivat erityisesti välittäisikään toisistaan, nämä usein huolehtivat, tai auttavat toisiaan myös muualla kuin kotikylässään.

Ihmiset
Ihmiset ovat Ceresin kansoista kaikkein epäyhteisöllisin ja jakautunein. Ihmisiä asuu ympäri maata, ja suurin osa heistä asuu vakituisesti jossakin tietyssä paikassa; kaupungissa, kylässä, kylän tai kaupungin ulkopuolella sijaitsevalla tilalla. Suurin osa kaupunkien hyödykkeistä elintarvikkeista aseisiin on asukkaiden, eli suurimmaksi osaksi ihmisten tuottamia. Kaupungit ovat suurimmaksi osaksi myös ihmisten hallinnassa, ja suhtautuminen muihin rotuihin riippuu täysin yksilöstä. Ihmiset ovat monipuolisia, monimuotoisia ja yksilöllisiä.

Kentaurit
Pieni, asuinpaikkaa vuodenajan mukaan muuttava kentauriyhteisö on pieni, tiivis ja toimii kaikkein demokraattisimmin muiden rotujen toimintaan verrattuna, ja yhteisö on hyvin tasa-arvoinen. Nämä viihtyvät lämpimänä vuodenaikana alavilla niityillä ja metsissä, ja kylmällä etsivät suojaa myös vuoristoiden luolista ja kulkevat usein samoja reittejä kuin edellisinäkin vuosina. Muille kentaurit ovat etäinen, salaperäinen kansa, joka ei tuo yhteiskuntakriittisiä mielipiteitään muiden tietoon.

Kääpiöt
Kääpiöt ovat runsaslukuinen kansa, joka asuu lähes täysin eristyksissä muusta maailmasta pohjoisemman vuoriston alla ja sen vuorien sisällä. Näillä on valtava, luolastoista koostuva kaupunki, joka on lähes täysin omavarainen, ja laajenee koko ajan. Kääpiöt tunnetaan raskaista, tappavista aseistaan ja painavista, mitä tahansa pysäyttävistä haarniskoistaan.

Lohikäärmeet
Lohikäärmeet ovat lähes täysin muista eristäytynyt, marginaalinen kansa, jonka yksilöt viettävät suurimman osan elämästään erakkoina. Nämä täysin maagiset, legendaariset liskomaiset olennot keräilevät aarteita kotiluoliinsa, käyttävät magiaa tahtonsa saavuttamiseen ja pitävät mahdollisen toimintansa muiden tietämyksen ulkopuolella.

Puolrodut
Eri roduilla on myös mahdollisuus risteytyä keskenään. Näet täältä, mitkä risteymät ovat mahdollisia.

Yleisesti kansoista & pelattavat rodut
Löydät infon pelattavista roduista täältä.