Telepatia

Telepatiaa voi käyttää niin yhteydenpitoon, toisen hallitsemiseen ja vahingoittamiseen kuin myös mielen tutkimiseen, vaikka itse sanalla telepatia käsitetäänkin useimmiten vain sanaton, ajatustasolla toimiva yhteydenpito muiden kanssa. Telepatia toimii pääsääntöisesti yhdellä riimulla, vaikka pidemmällä olevan kohteen kanssa yhteyden muodostaminen vaatiikin muita riimuja seurakseen. Tämä telepatiaan vaadittu riimu on Fo’rn, jota ei voi käyttää kuin Cher’in, A’m’in, Ti’m’in, ja harvoissa tapauksissa myös Sa’vin kanssa.

Näköetäisyydellä olevan kohteen kanssa kommunikointiin telepaattisesti riittää telepatiaan tarkoitettu riimu, mutta jos halutaan keskustella kauempana, pois näköetäisyydeltä olevan kohteen kanssa, tarvitaan Fo’rnin lisäksi muitakin riimuja. Silloin telepatiasta tulee jo monimutkaisempi loitsu. Fo’rnin lisäksi voi näköetäisyydellä olevaan henkilöön luoda yhteyden loitsulla Fo’rn – A’m. Silloin suuntaava riimu A’m tarkentaa kohdetta. Tunnetun, tutun henkilön kanssa telepaattisen yhteyden muodostaminen onnistuu helpommin kuin tuntemattoman kohteen kanssa yhteyden muodostaminen. Loitsu on kuitenkin molemmissa tapauksissa sama: Fo’rn – Cher – A’m.

Toisen mielen ja ajatusten vakoiluun käytetään useimmiten loitsua Fo’rn – Ti’m – Cher – A’m. Tällöin kohde, jolla ei ole magiaa, ei huomaa loitsua, eikä voi vaikuttaa siihen millään tavalla. Tästä jatkettavaa mielen tutkimista jatketaan seuraavalla loitsulla: Fo’rn – Cher – Ti’m tai Elm –Chi’g – A’m – Ny’a, jolloin tavallaan kutsutaan mielestä niitä tietoja. Jälkimmäinen loitsu on myös turvallisempi – se jättää vähemmän mahdollisuuksia siihen, että kohde tavalla tai toisella huomaisi mieltään sorkittavan.

Maagikko huomaa, mikäli joku yrittää hänen mieltään tutkia tai luoda telepaattisen yhteyden.

Toisen hallitseminen telepatialla onnistuu samaan tapaan kuin tietojen urkkiminen toisen mielestä. Kohde on kuitenkin aina loitsua tehdessä oltava näköetäisyydellä. Ensin on luotava telepaattinen yhteys, jota vastapuoli ei huomaa: Fo’rn – Ti’m – Cher – A’m. Mikäli toinen on tietoinen yrityksestä hallita mieltään, eikä suhtaudu siihen millään tavalla myönteisesti, ei tämä onnistu. Jotta toisen hallitsemiseen asti päästään, on jatkettava toisella loitsulla: Ti’m – Cher – A’m – Na’in. Loitsu ei yksistään riitä. Sen, joka aikoo ottaa toisen hallintaansa, täytyy itse tietää, missä mennään. Sen lisäksi hänen on viimeisimmän loitsun jälkeen käskytettävä telepaattisesti kohdettaan ja pidettävä tämä koko ajan komennuksessaan, koska kaapatun mieli automaattisesti alkaa hylkiä kaappausta. Kaapattu myös tietää koko ajan, mitä on tekemässä ja mitä tekee, vaikkei itseään voikaan hallita. Toisen hallitsemisesta voidaan johtaa helposti mielen vahingoittamiseen ja tuhoamiseen johtavia loitsuja ja niitä voidaan käyttää samalla tavalla kuin loitsuja, jotka hallitsevat toisen mieltä.

Esimerkkejä

» Maagikko A ottaa yhteyttä Henkilöön A. Henkilö A:lla ei ole magiaa, joten yhteys on täysin Maagikko A:n hallinnassa. Henkilö A voi vain jonkin verran vaikuttaa siihen, mitä Maagikko A hänen mielestään näkee, vai näkeekö mitään. Henkilö A saattaa myös torjua yhteyden.

» Maagikko A ottaa yhteyttä Henkilöön A salaa, tutkiakseen Henkilö A:n mieltä. Henkilö A ei huomaa tilannetta, ellei Maagikko A ilmianna itseään.

» Maagikko A ottaa yhteyttä Maagikko B:hen. Molemmat voivat yhtä paljon vaikuttaa yhteyteen ja siihen, mitä sen välillä liikkuu. Kumpikin voi halutessaan katkaista yhteyden, ja Maagikko B:llä on yhtä suuri mahdollisuus vaikuttaa yhteyteen kuin sen alkuperäisellä luojallakin, Maagikko A:lla.

» Maagikko A ottaa yhteyttä Henkilöön A, joka keskustelee Maagikko B:n kanssa. Maagikko A:n tarkoitus on kuunnella Henkilön A:n ja Maagikko B:n välistä keskustelua näiden huomaamatta. Maagikko B voi huomata tämän yhteyden Maagikko A:han, tai sitten ei, mikäli ei sillä hetkellä keskity asiaan.
Mutta jos Henkilö A korvataan Maagikko C:llä, ei tämä enää onnistukaan Maagikko C:n ja Maagikko B:n tietämättä.

» Henkilö A ei pysty ottamaan yhteyttä ilman magiaa. Magia voi tulla myös ulkopuolelta, kuten esimerkiksi jostakin maagisesta esineestä.

Kuten esimerkeistä voi huomatakin, henkilö, jolla on magiaa, huomaa maagiset yhteydet ja mieleensä kajoamisen, toisin kuin henkilö, jolla ei magiaa ole.