Puolrodut

Joillain Ceresin roduilla on mahdollisuus risteytyä keskenään ja saada puolrotuisia jälkeläisiä. Alla oleva taulukko kuvaa mahdollisia risteymiä, ja sitä on tarkennettu taulukon alla olevassa tekstissä.

» Vihreä: Rodut voivat saada jälkeläisiä keskenään. Risteymien kohdalla jälkeläisten saanti voi olla vaikeampaa kuin oman rodun edustajan kanssa, mutta se on mahdollista.
» Keltainen: Roduilla on mahdollisuus onnistua jälkeläisten saamisessa, mutta se on erittäin harvinaista ja epätodennäköistä.
» Punainen: Roduilla ei ole mahdollista saada jälkeläisiä keskenään missään tilanteessa.

» Taulukko ei koske Adrasteahaltioita, vuorenpeikkoja ja ilkipeikkoja, jotka voivat lisääntyä vain omaa rotuaan edustavien kanssa. Atlashaltia/toinen rotu tai kääpiö/toinen rotu -risteymästä ei tunneta yhtäkään tapausta.
» Puolrotuiset jälkeläiset ovat lisääntymiskykyisiä, mutta vain vanhempiensa edustamien rotujen mukaan. Eli mikäli kyseessä on vaikka ihmisen ja Rheanhaltian jälkeläinen, voi tämä saada jälkeläisiä taulukon mukaan haltioiden, ihmisten ja peikkojen kanssa.

Puolrotuiset eivät ole erityisen runsaslukuinen “kansa”, eikä puolrotuisiin suhtauduta juurikaan eri lailla kuin muihinkaan yleisellä tasolla. Muutenkin harvinaisemmat rodut kaupungeissa ja asutuskeskuksissa, kuten peikot, voivat myös puolrotuisina herättää enemmän huomiota kuin esimerkiksi ihmiset, jotka muutenkin ovat keskittyneet asumaan asutuskeskuksien ympärille.

Aviottomia lapsia katsotaan usein muutenkin hieman kieroon, ja näin myös on puolrotuisten keskuudessa, joiden kesken aviottomat vanhemmat ovat enemmän sääntö kuin poikkeus: avioliittoja ja suhteita muihin kuin omaa rotua edustaviin ei pidetä suotavana eikä se ole myöskään yleistä.

Puolrotuisista ylivoimaisesti yleisimpiä ovat puolhaltiat, johtuen ihmisten ja haltioiden yleisyydestä. Puolhaltia perii ihmisvanhemmaltaan ihmismäisiä piirteitä – esimerkiksi korvat ja piirteet ovat pehmeämmät kuin haltioilla. Haltiavanhemmaltaan tämä usein perii piirteitä, jotka ovat vanhemman rodulle tyypillisiä. Puolhaltioiden eliniän odote on puolet haltiavanhemman eliniänodotteesta.