Vartiot

Vartiot ovat hallituksen ja kaupunkien rahoittama toiminto, jolla pyritään takaamaan järjestys ja turvallisuus hallituksen alaisilla alueilla. Käytännössä vartioita on eniten kaupungeissa, mutta toisinaan heidät käsketään hoitamaan levottomaksi yltyneen kylän rauhoittamista tai tarkistamaan pääteiden turvallisuutta. Vartioihin kuuluvat vartijat vartioivat julkisia rakennuksia, kaupungin sisäänkäyntejä, tärkeitä henkilöitä, muureja ja katuja. Varakkaat voivat myös vuokrata vartioita suojelemaan itseään tai itselleen tärkeitä asioita, esineitä tai henkilöitä. Käytännössä nämä työskentelevät siis kaupungille ja sen johdolle, vaikka hallinnollisesti vartiot kuuluvat armeijan alaisuuteen.

Vartiaksi palkataan lähes ketä tahansa työtä hakeva. Työ on hyvin rutiininomaista, mikä tekee pitkien työpäivien lisäksi työstä henkisesti erittäin raskasta. Työpäivä koostuu usein pelkästä partioinnista, ja kilometrejä kertyy vuoron aikana runsaasti. Lisäksi työssä on mahdollisuus joutua väkivallan kanssa tekemisiin, sillä vartijat usein joutuvat puuttumaan kapakkatappeluihin ja kaduilla esiintyviin kahnauksiin.

Palkka riittää usein vain elämisen perustarpeisiin, ja pitkät vuorot vievät usein vähäisenkin vapaa-ajan. Työ ei ole kovin kehuttavaa, mutta se on työpaikka useille, jotka eivät muualta saa töitä.

Asemastaan riippuen vartioihin suhtaudutaan Ceresissä monella tapaa. Rikkaat näkevät vartioita harvemmin erityisen negatiivisessa mielessä, mutta moni seikkalija kokee vartioiden käyttävän aivan liikaa valtaa. Valtaa vartioilla ei ole ellei lain rikkominen ole selkeää. Kuitenkin kun kukaan ylimääräinen ei näe, saattavat nämä kovistella tietoja irti niistä, joilla tietoa voisi olla. Rikoksiin heillä on lupa puuttua, ja perustellen nämä saavat ottaa muita kuulusteltavaksi ja vangita tarvittaessa oikeiden todisteiden valossa. Virkamiehet vartijoita ylempänä tekevät kuitenkin lopullisen päätöksen vangitsemisesta.

Hakeminen

Vartijaksi usein haetaan silloin, kun henkilö ei pärjää yrittäjänä tai muita töitä ei löydy. Vartijaksi haetaan joko kaupungintalolta tai vartijoiden tiloissa, parakissa työskentelevältä virkamieheltä. Toisinaan armeijan jalkaväkisotilas saatetaan “alentaa” ja lähettää kaupungin tai kylän vartijaksi osaksi vartioita, mikäli tätä ei haluta joukkoihin tai tämä ei sovellu sinne.

Vaatimukset vartijaksi palkkaukseen

» Luku-/kirjoitustaito
» Ei aikaisempia rikoksia
» Vähimmäisikä usein 15 vuotta

Vaatimusten kanssa saatetaan usein joustaa tai niiden täyttöä ei aina tarkisteta millään lailla. Lukutaito tarkistetaan usein muutama sanan viestillä, joka tulee lukea ääneen, jotta edes on mahdollisuus, että hakija osaa lukea ja tulkita mahdollisia käskyjä.