Alkemia

Alkemia on kemiaa vastaava tieteenlaji, joka tutkii kasveja, metalleja, eläinperäisiä aineita ja jopa kiviä sekä niiden ominaisuuksia löytääkseen niistä parhaimmat hyödyt. Alkemia pyrkii kokeellisin keinoin erilaisia testejä tekemällä saavuttamaan koko kansakuntaa hyödyntäviä yhdistelmiä aineksista: tämä onkin tuonut useita erityyppisiä rohdoksia myös tavallisten kansalaisten saataville. Alkemistit käyttävät usein itseään koehenkilönä kokeissaan, sillä vapaaehtoisia on harvoin työn hyvästä palkasta huolimatta sen korkeiden riskien takia.

Alkemia liittyy läheisesti kemian lisäksi myös erityyppisiin uskontoihin ja uskomuksiin erilaisista aineista ja niiden ominaisuuksista. Henkilökohtaisilla uskomuksilla on suuri merkitys sekä onnistumisessa että koejärjestelyissä ja niiden valinnassa. Alkemiassa myös harvoin kyseenalaistetaan jo opittuja ja kirjattuja asioita, ja ongelmatilanteissa vika oletetaan olevan yleensä laitteistoissa, astioissa tai muissa koeolosuhteissa, mikäli alkemian koe toimi.

Metallien muuttamista kullaksi Ceresissä yritetään hyvin vähän alkemian avulla, sillä sen onnistumiseen ei ole saatu viitteitä aiemmissa kokeissa. Aina kuitenkin löytyy niitäkin, jotka haluavat rikkoa rajoja ja etsiä uusia keinoja rikastua. Usein näitä alkemialla ja rohdoksilla testejä tekeviä katsotaan vähintään kieroon, ja paikallisesti he saavat usein “kylähullun” maineen. Alkemiaa käytetään yleisesti ja yhteiskunnan hyväksymänä juurikin rohdosten tekoon.

Rohdokset

Rohdokset ovat luonnonyrteistä ja eri eläinpohjaisista aineksista tehtävä sekoitus, jota voidaan käyttää lääkkeenomaisesti tai jopa vahingoittavasti. Rohdoksien ainesosat jaotellaan ensiksi eläinperäisiin, ja luonnosta peräisin oleviin ainesosiin. Kasveista voidaan käyttää joko kukinto, siemen, varsi, lehti tai juuri riippuen siitä, mitä vaikutusta kasvilta halutaan rohdoksessa. Eläinperäisistä aineista voidaan käyttää esimerkiksi suomuja, silmiä, kynsiä tai verta, riippuen aineen ominaisuuksista ja vahvuudesta.

Rohdosaineiden saatavuus vaihtelee paikkakunnittain ja alueittain sen mukaan, missä kasvit tai aineet esiintyvät luonnostaan: esimerkiksi salinjenkivi ja helmipähkinä ovat kohtalaisen harvinaisia. Tämä nostaa niiden hintaa, ja vaikeuttaa saatavuutta. Rohdoksia osaavat tehdä ainakin parantajat, osa maagikoista, mutta niitä on myös mahdollista oppia tekemään itse yrityksen ja erehdyksen kautta. Useimmat rohdokset käyttävät pohja-aineinaan elokukkaa, idänpalkoa tai orjamaljakasta. Elokukalla on yleensä käyttäjään positiivinen vaikutus, idänpalkolla negatiivinen ja orjamaljakas vaikuttaa pitkäkestoisesti.

Eri rohdoksia valmistetaan eri tavalla. Valmistuksessa voidaan käyttää keittämistä, höyryttämistä, murskaamista tai kuivaamista rohdoksesta ja sen tyypistä riippuen. Useimmat rohdokset käyttävät vielä eriävän määrän vettä valmistuksessa rohdostyypistä riippuen. Rohdoksesta voidaan tehdä salvamainen tai nestemäinen sen käyttötarkoituksesta riippuen.

Parantajien koulutuksessa käydään lävitse yleisimmät rohdoksien valmistamistavat ja rohdokset.

Alla on listattuna yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä rohdoksia sekä niihin vaadittavat ainesosat.

Myrkky
myrkkyaine + (idänpalko)

Vahingoittavaa tarkoitusta varten tehty rohdos, jota voidaan käyttää esimerkiksi aseen terässä taistelussa vahinkoa lisäämään, tai piilottaa mahdollisen uhrin juomaan tai ruokaan. Myrkkyjä on aina lievistä oireista aina tappaviin, ja myrkkyrohdoksen vahvuus riippuu siihen käytetystä myrkkyaineesta.

Myrkyn vastustus/vastamyrkky
myrkkyaine + orjamaljakas/elokukka

Myrkyille on mahdollista kasvattaa vastustuskykyä, tai kumota kokonaan sen vaikutus myrkytyksessä. Myrkytyksen vaikutusta voidaan lieventää orjamaljakkaalla ja elokukalla, eikä silloin elimistöön saatu myrkky vaikuta niin voimakkaasti. Sitä voidaan käyttää nopeana ensiapuna myrkytyksissä, mikäli ei tiedetä tarkkaan mitä myrkkyä on käytetty. Yhdistelmällä myrkkyä ja orjamaljakasta tai elokukkaa voidaan myös rakentaa hetkellinen vastustuskyky tiettyä myrkkyä vastaan hyvin lievillä myrkytysoireilla. Vastamyrkyksi kutsutaan ainetta, joka kumoaa kokonaan myrkytyksen vaikutuksen.

Parannusrohdokset
ketolukko/aamumangi + orjamaljakas/elokukka

Nimensä mukaisesti rohdoksien tarkoitus on parantaa: ne nopeuttavat erityisesti sisäisten vammojen paranemista suun kautta nautittuina, mutta niitä voidaan myös käyttää paikallisesti eri vammojen ja haavojen hoitoon.

Räjähde / räisky
tuliliuskekivi/salinjenkivi/ruuti/muu räjähtysherkkäaine + idänpalko
 + loitsu Ci’e – Ti’m – Olm – A’m

Räjähteet rakennetaan rohdoksen aineista ja pienestä loitsusta, joka takaa räjähteen vakauden käyttöön saakka. Räjähteet ovat tunnetuimpia merirosvojen käytössä niiden näyttävien vaikutusten vuoksi. Räjähde räjähtää paikallisesti aiheuttaen tulivahinkoa ja pahimmaan tulipaloja, ja rikkoen mm. lasia. Ne saavat nopeasti ja vähällä vaivalla paljon vahinkoa ja hämmennystä aikaan.

Magian vastustus
veri + elokukka (+ idänpalko)

Hyökkääviä loitsuja vastaan on mahdollista saada lisäpuolustusta käyttämällä rohdosta, joka vähentää magian tuhovoimaista vaikutusta varsinkin hyökkäystilanteessa. Se voi myös ehkäistä heikkoja telepatian tai mielenhallinnan yrityksiä, mutta sen vaikutusaika on vain joitain tunteja. Idänpalon lisääminen rohdokseen antaa käänteisen vaikutuksen, vahvistaen magian tuhovoimaista vaikutusta rohdoksen nauttijalle.

Magian vahvistaminen tai voiman palauttaminen
helmipähkinän varsi/helmipähkinä + elokukka/idänpalko

Maagikot usein käyttävät paljon voimiaan loitsujen muodossa, ja hetkellisesti maagista energiaa voidaan palauttaa käyttöön rohdoksia käyttämällä. Rohdoksien vaikutus perustuu magialle herkkään Helmipähkinään ja sen varteen, jolla on huomattu magiaa palauttava vaikutus. Vaikutus kestää keskimäärin muutamia tunteja tai kahden suuren, tai kolmen keskikokoisen loitsun ajan. Idänpalon lisääminen rohdokseen elokukan sijaan antaa käänteisen vaikutuksen, vieden käyttäjän magiaa.

Väliaikainen voiman lisääminen
tietyt luuosat + elokukka/idänpalko

Lihaksistoa ja luustoa – kokonaisvoimaa, kehon fysiikkaa voidaan väliaikaisesti vahvistaa rohdosten avulla tietyn ajan verran rohdoksen aineista riippuen. Riittävästi/jatkuvasti nautittuna rohdos jättää kehoon ikäviä sivuvaikutuksia. Idänpalon lisääminen rohdokseen elokukan sijaan antaa käänteisen vaikutuksen, laskien kehon fysiikkaa.