Laki

Ceresin nykyiset lait ovat pääasiassa (Tritonin ja mantereen) hallitusten määrittelemiä, ja ovat olleet voimassa suhteellisen vähän aikaa, vain noin viitisensataa vuotta. Ensimmäiset varsinaiset lait muodostuivat kuitenkin jo aiemmin, lohikäärmeiden ensimmäisen ajan alussa, ja osa silloin määritellyistä säädöksistä on edelleen samanlaisina voimassa. Useimmista laeista ei tarvitse edes mainita, ne ovat jo juurtuneet kansalaisten mieliin, mutta silti niistäkin kiistellään harva se päivä. Esimerkiksi rajakiistat ovat yleisiä, samoin kaikennäköinen ns. pikkurikollisuus, kuten esimerkiksi varkaudet, ilkivalta jotakin tavaraa, taloa, jotain muuta ns. maallista omaisuutta kohtaan. Usein juuri pienimmät rikokset muodostavat osan suurimpia ongelmia juuri niiden yleisyyden takia.

Suurimmiksi niitäkään ei voi sanoa järjestäytyneen rikollisuuden rinnalla: merirosvous, orjakauppa, prostituutio, paritus, rahaväärennökset, ns. terrorismi/mafioiden kaltainen toiminta ja niin sanottu taisteluareenoiden (koira-/kukkotappelut, gladiaattoritaistelut) kaltainen toiminta ovat erittäin salassa pidettyjä. Järjestäytynyttä rikollisuutta löytyy suurimmista asuinkeskittymistä, erityisesti kaupungeista.

Järjestäytynyt rikollisuus pitää toimensa tarkkaan piilossa, ja usein toiminnassa on mukana niitäkin, jotka ovat vaikutusvaltaisia joko kaupungin, kyläyhteisön tai jopa valtion piirissä. Tämä johtaa korruptioon (lahjonta, kiristys), joka kerran päästessään valtaapitävien riveihin vain leviää. Tämänkaltainen rikollinen toiminta on myös harmillisen yleistä Ceresissä, sillä valtio kokonaisuudessaan on joissain määrin pahastikin korruptoitunut ja näin ollen ei palvele välttämättä kansaa, vaan maksajaa. Joissain tapauksissa järjestäytynyt rikollisuus toiminta saattaa viedä valtiovallalta vallan hallita kaupunkia/kylää, jopa valtiota ainakin hetkellisesti. Koko maan kattavaa yhteyttä pitävää rikollisjärjestöä ei kuitenkaan ole, vaan järjestöt pysyttelevät useimmiten yhden kaupungin piirissä. Yleisesti unnettuja rikollisjärjestöjä ei Ceresissä ole, mutta niitä epäillään olevan suurissa kaupungeissa, sekä vähintään yksi maanlaajuinen rikollisjärjestö.

Tietenkin rikollista on myös nämä “normaalimmat” rikoksiksi luettavat teot varkauksien, ikivallan ja vastaavien lisäksi – esimerkiksi murha, pahoinpitely ja raiskaus luokitellaan rikoksiksi, kuten myös huumekauppa, sekä huumeiden käyttö (tämän lain kanssa on usein epäselvyyksiä, koska ei osata tarkkaan määritellä, mitkä aineet luokitellaan huumeiksi). Myös vakoilua, kapinointia, kidnappauksia, ja useimmiten myös mielenosoituksia pidetään rikoksina.

Rikollisuuden yleisyys & esiintyminen

Rikoksia esiintyy poikkeuksetta ympäri maan, melkein kaikkialla, ympäri vuoden, päivittäin. Ceresin laiskojen lainvalvojien, sormien läpi katsomisen ja hallituksen kiinnostuksen puutteesta johtuen rikollisuus kykenee rehottamaan melko vapaasti ympäri maata, keskittyen kuitenkin suurimmaksi osaksi suuriin kaupunkeihin ja suurimpien teiden varsille, samoihin paikkoihin, missä ihmiset, haltiat, Ajanlanit ja muut kokoontuvat tai kulkevat päivittäin. Rikolliset ovat siellä, missä kansakin. Näin ollen pienemmistä kylistä löytyy vähemmän jokapäiväistä rikollisuutta, mutta järjestäytynyt rikollisuus (esimerkiksi salakuljetus, huumeiden/muiden kiellettyjen aineiden välitys tai erilainen mafiatoiminta) saattavat pitää majaansa myös pienemmissä kylissä, joissa lainvalvonta on löyhempää, ja vartijoita vähemmän. Suurimmat järjestäytyneet rikollisyhteisöt löytyvät kuitenkin aina kaupungeista, melkein poikkeuksetta suurimmista kaupungeista, Dionesta, Phoebesta, Anankesta. Hyvät kulkuyhteydet, vilkas liikenne ja tavaroiden ja viestien nopea liikkuvuus mahdollistaa suurenkin keikan järjestämisen.

Järjestäytyneeseen rikollisuuteen ei juuri enää edes yritetä puuttua, salakuljetusta ja huumeiden/kiellettyjen aineiden välitystä lukuunottamatta. Osa hallituksessa olevista, osa lainvalvojistakin ajattelee järjestäytyneen rikollisuuden hillitsevän jonkin verran kaupungin muuta rikollisuutta; yksi suuri rikollisjärjestö pitää kaupungin järjestystä yllä, mutta pitää hintanaan yksinoikeutta ryöstöihin, salakuljetuksiin… kaikenlaiseen rikolliseen toimintaa. Useimmiten kansalaiset, varsinkin varakkaammat ovat joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna maksamassa lahjuksia rikollisjärjestöille suojelua vastaan. Laajaa rikollisjärjestöä vastaan kääntyminen olisi hullua, eikä rikkailla ole varaa tahrata mainettaan seurapiireissä.

Huumeiden välittäjät, salakuljettajat ja useimmat rikolliset ovat tietoisia näistä melkein jokaisesta tärkeästä kaupungista löytyvästä rikollisjärjestöstä, ja suurin osa heistä myös tekee jollain tasolla yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa. Salakuljetus on kuitenkin melko yleinen ja helposti toteutettavissa sekä piiloteltavissa oleva rikollisuuden muoto, joka on yksi hallituksen suurimmista ongelmista verotuksen ja yleisen talouden kannalta.

Rangaistukset

Yleisimmin käytetään rangaistusmuotona erilaisia sakkoja yleensä pienistä ja joskus hieman suuremmistakin rikoksista, esimerkiksi pienistä varkauksista tai toisen omaisuuden tuhoamisesta. Sakkoa määrätessä jonkin verran katsotaan rikoksen tekijän varallisuutta, ammattia ja muita seikkoja, joiden perusteella sakko määrätään suoritettavaksi joko rahana, työnä tai esimerkiksi viljana tai lihana/kalana.

Seuraavaksi yleisin rangaistusmuoto on häpeärangaistuis, joka yleisyydellään voi hyvin kilpailla sakkojen rinnalla. Yleensä häpeärangaistukset toimeenpannaan viikon loppupuolella, kun kansa käy eniten torilla, ja erilaisissa tapahtumissa. Rangaistava saatetaan sitoa lavalle hirttolavan kaltaiselle lavalle (tai jopa hirttolavalle, jos muuta ei ole tarjolla), ja joko sitoa köysin, tai käyttää esimerkiksi jalkapuuta. Usein rangaistusta on kärsimässä useampi kuin yksi henkilö ja näiden rikoksia moititaan ja julkistetaan jopa turhan paljon.

Vankeusrangaistusta ei kovin usein toimeenpanna, vaan se korvataan usein sakoilla ja ruoskinnalla tai häpeärangaistuksella. Vankiloita ei juurikaan ole, suurimpien kaupunkien kaupungintalojen yhteyteen, maan alle on rakennettu kellareiden tapaisia sellejä, joissa saatetaan säilyttää esimerkiksi kuolemaantuomittuja odottamassa tuomionsa toimeenpanemista. Vankeus rangaistuksena on kuitenkin erittäin harvinainen.

Ruoskinta on myös yleinen rangaistuskeino usein samankaltaisista rikoksista kiinni jääneille. Ruoskaniskujen määrä määrittyy pitkälti rikoksen suuruudesta ja sen haitasta rikoksen uhrille. Mikäli rikosta ei voida todistaa (tai uhri ei esimerkiksi lahjo vartijaa), ei ruoskintarangaistusta yleensä määrätä, sen voi korvata esimerkiksi sakoilla. Ruoskinta rangaistuksena on harvinaisempi kuin sakot, ja rangaistus toimeenpannaan yleensä heti. Salakuljetuksesta, huumeiden/kiellettyjen muiden aineiden välittämisestä saa helposti ruoskintarangaistuksen. Joskus ruoskinta saatetaan liittää myös kuolemantuomitun rangaistukseen riippuen tämän teoista.

Kuolemantuomio on melko harvinainen, ja toimeenpannaan yleensä hirttämällä tai (kuten useissa suurissa kaupungeissa) giljotiinin avulla. Kuolemanrangaistus määrätään järjestäytyneeseen rikollisuuteen osallistumisesta (pikkurikolliset saattavat selvitä pienemmillä rangaistuksilla, isot pomot sen sijaan eivät), tai murhasta, mikäli todisteita on riittävästi (välillä todisteeksi riittää kyseisen henkilön puukko tai jokin muu suhteellisen henkilökohtainen tavara).

Oikeudenkäyttö

Oikeudenkäytön oikeudet ovat kaupunkien vartijoilla, mutta he eivät saa määrätä kuolemanrangaistuksia tai ruoskintaa – ainoastaan sakkoja ja häpeärangaistuksia. Muiden tuomioiden päättämisestä vastaa kaupunginjohtajan/hallituksen määräämät virkamiehet, joita on useimmiten kaksi tai kolme, riippuen kaupungista – pienissä kylissä heitä ei yleensä ole ja rikolliset tuomitaan kyläläisten äänestyksen perusteella.

Rangaistuksista on oikeus valittaa aina hallitukselle, rakegalle asti, mutta useimmiten valituksista ei ole mitään apua – hallituksella ei juurikaan ole kiinnostusta paneutua pieniin rikoksiin – kuolemantuomiovalitukset yleensä huomioidaan. Tämä lisää vartijoiden omaa valtaa sakkojen ja häpeärangaistuksien parissa ja niitä toimeenpannaankin melko paljon. Ruoskinta ja kuolemantuomio sen sijaan jäävät harvemmiksi tapauksiksi, vaikka niitäkin esiintyy kohtalaisesti.

Ongelmana järjestelmässä on sen yksinkertaisuus, ja useimmiten suuri korruptio myös virkamiesten osalta. Varakas perhe saattaa helposti välttää perheenjäsenelleen saadun tuomion lahjuksella.

Lista rikoksista

Lista voi päivittyä ja muuttua, eikä tähän ole välttämättä kaikkea rikollista toimintaa kerätty. Jos jotakin huomautettavaa listasta saatte mieleenne, kakistakaa toki se ulos, jotta saataisiin listasta järkevämpi ja kattavampi. Epäselvyyksien yhteydessä kannattaa vilkaista edellistä sivua, ja jollei siitä löydy apua, kysyä.

» Avustaminen, suunnitteluoperaatiossa mukana oleminen erilaisissa rikoksissa
» Eläinsuojelurikos (kts. edellisen sivun viim. kappale)
» Erilaiset tuhoamistarkoituksessa tehdyt iskut
» Huumekauppa
» Ihmiskauppa, orjakauppa, prostituutio, paritus, huoraaminen
» Ilkivalta
» Joukkomurha
» Juopuneena/aineissa tai muuten vain epäjärjissään aiheutetut vahingot omaisuudelle tai henkilöille
» Järjestäytynyt rikollisuus (sis. salakuljetus, merirosvous)
» Kapinointi/mellakka, katujen järjestyksen/liikenteen häirintä
» Kidnappaus
» Lahjuksien antaminen/vastaanottaminen
» Merirosvous
» Murha
» Pahoinpitely/päällekarkaus
» Petos, kavallus (sis. Kirjanpitorikokset)
» Rahanpesu (huijaaminen toiselta)
» Rahaväärennökset
» Raiskaus/muu seksuaalinen hyväksikäyttö
» Rajarikkomukset
» Rikollisen suojelu/piilottelu/puolustaminen
» Ryöstö, varkaus, näpistely
» Salakuljetus
» Sotaan yllyttäminen
» Taistelu”areena”-toiminta
» Tuhopoltto, ilkivalta
» Uhkaukset
» Vakoilu
» Vartijoita/ylempiarvoisia vastaan nouseminen/väittäminen