Pienemmät kaupungit & kylät

Tästä listasta voi hakea esimerkiksi ctrl/cmd + F näppäinyhdistelmällä kylää, ja tässä listassa on kaikki Ceresin kylistä ja pienistä kaupungeista kirjoitetut kuvaukset, vaikka ne eivät katakaan kaikkia kyliä ja asutuskeskityksiä Ceresissä.

Manner

Atlas

Kirjoittanut Tinanja

Atlas on omavarainen ja omiin oloihinsa vetäytynyt kylä itärannikolla, eivätkä ulkopuoliset tiedä siitä muuta kuin sen, että se on Atlashaltioiden kotikylä. Atlashaltiat käyvät erittäin harvoin kauppaa kenenkään kanssa, ja ovat ruuan ja kaikkien muiden hyödykkeiden suhteen täysin omavaraisia. He eivät myöskään siedä vieraita ympäristössään, ja tarkka vartiointi ohjaakin matkalaiset usein kiertämään kylän kauemmin.

Kylä rakentuu yhden keskusaukion ympärille ja sen lähistölle on rakennettu kaikki tärkeät rakennukset. Kylä on melko suuri pinta-alaltaan muurien sisäpuolella, sillä sen sisäpuolelle on saatu mahdutettua myös osa Atlashaltioiden pelloista ja kotieläimien suojista ja aitauksista. Muutoin nämä hankkivat tarvittavia resursseja metsästämällä ja keräilemällä. Muurit peittävät näköyhteyden kylään, ja sinne pääsee vain kolmesta portista, jotka ovat kaikki tarkoin vartioituja. Muurit on rakennettu kiviperustan päälle paksuista tukeista.

Atlashaltiat eivät myöskään käy kauppaa muiden kylien ja kaupunkien kanssa, vaan ovat täysin omavaraisia.

Bestla

Kirjoittanut Dalamar

Besta on suurikokoisin kylä Ceresin keskiosissa, vuoristojen välissä, Phoebesta Dioneen johtavan tien varrella. Kylä on aikanaan rakennettu tarkoituksella kapean puron uomaan aivan metsikön reunaan. Alun alkaen talot rajoittuivat puron eteläiselle puolelle, mutta vuosien saatossa on kylä kasvanut jo toiselle puolelle virtaavaa vettä. Puron ylitse on rakennettu kahdesta kohtaa sillat helpottamaan asukkaiden arkea. Kylän talot ovat pääosin asettuneet puoliympyrän muotoon, puron luonnollista reittiä mukaillen. Talot eivät ole korkeita saati suuria, mutta ovat siistejä ja hyvin hoidettuja. Kylästä löytyy yksi majatalo: Kolme Veljestä, joka on ehdottomasti koko kylän sielu ja sydän. Kylän keskiössä, tien reunuksella on niin kutsuttu tori. Mistään kivetetystä markkinapaikasta ei ole suinkaan kysymys, vaan lähinnä tyhjästä, vihreän ruohon peittämästä alueesta, johon asukkaat saavat vapaasti tuoda tuotteitaan esille matkailijoita varten.

Viljava ja hedelmällinen maa on taannut Bestlan asukkaille omavaraisuuden. He pystyvät viljelemään keväästä aina myöhään syksyyn asti keräten viljaa ja vihanneksia varastoihin talven varalle. Avara maasto on mahdollistanut myös karjan ja hevosten kasvatuksen. Kuitenkin kylän suurin tulonlähde on sen sijainnissa. Phoebesta Dioneen ja toisinpäin kulkevat vientituotteet kulkevat aina Bestlan kautta. Kylä on varmistanut kauppiaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden pitkillä matkoilla. Kyläläiset saavat mahdollisuuden hankkia harvinaisempia tuotteita ja myydä omiaan kauppiaille. Erityisesti ratsuja kuljetetaan Bestlasta niin Phoebeen kuin Dioneenkin, mutta myös vihannekset ja eläinten nahat ja turkikset, sekä siemenet ja yrtit tekevät kauppansa.

Bestlan asukkaista noin kolme neljäsosaa on ihmisiä ja loput haltioita, mutta muidenkin rotujen edustajia on jäänyt kylään asumaan. Kyläläiset ovat lähes poikkeuksetta hyväntuulisia ja ystävällisiä. He ovat anteliaita sekä sydämellisiä, ja toivottavat aivan varmasti niin uudet asukkaat kuin matkustelijatkin tervetulleiksi.

Bestlasssa sijaitsee yksi majatalo, Kolme Veljestä.

Bímir

Kirjoittanut Thazzle.

Bimir on pieni kylä Bestlan lähettyvillä. Se sijaitsee siis Ceresin keskiosissa, vuoristojen välissä. Bímir kuitenkaan ei ole Phoebe- Dione kauppatien varrella vaan siitä vähän syrjemmässä, vaikka pienestä kylästä johtaakin pieni mutkitteleva polku kauppatielle. Polkua reunustaa tiheä metsikkö, mikä jatkuu lähes Bímiriin saakka. Metsä loppuu peltoaukeaan ja metsän reunalta näkee lähes kaikki kylän rakennukset.

Bímir muodostuu näin; lännen suunnalla kasvaa metsikköä, jonka läpi kulkee pieni polku johtaen kauppatielle. Polku loppuu metsän reunaan mistä alkaa pelto, joka näennäisesti näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan. Itseasiassa kuitenkin useammat pellot kiertävät kylän ympäri. Pellot pystyy suurimpiirtein erottamaan ulkopuolisena erottamaan kun tutkailee mihin kunkin henkilön talo on rakennettu. Talot eivät kuitenkaan ole mitenkään järjestetysti rakennettu vaan ne on rakennettu sikin sokin sinne minne kukin on omalla tontillaan päättänyt parhaiten sopivan. Kylän keskusta onkin yksi tie, jolla on pieni pubi, pienenpieni alkuviikosta auki oleva kyläkauppa, pieni parantajan vastaanotto ja pyhättö. Tuo keskusraitti on samainen tie mitä itäänpäin seuraamalla pääsee Bestlaan. Kävellen Bestlaan kestää kolme varttia Bímiristä. Keskusraitti ei varsinaisesti pääty, vaan siitä johtaa eri pituisia ja levyisiä teitä talojen luokse.

Bímir kuitenkin kasvaa hitaasti silloin kun asukkaiden lapset kasvavat ja rakentavat itselleen omat asunnot. Tietysti monet muuttavat myös isompaan Bestlaan. Kaikki Bímirin varsinainen kaupankäynti hoidetaan Bestlassa. Peltojen tuotot ja satunnaiset käsityöt viedään myyntiin Bestlan torille. Kylässä ei ole majataloa, sillä kenelläkään ei varsinaisesti ole syytä käydä Bímirissä. Kylässä kuitenkin on yksi pubi tai kapakka, miksi sitä nyt haluaa kutsua. Sen nimi on Salaiset Aseveljet, huolimatta siitä ettei Bímirissä varmaan koskaan ole ollut kuin kinastelevia kyläläisiä. Bímirissä on asukkaiden yhdessä rakentama pyhättö. Se sijaitsee käytännössä keskusraitilla, mutta ei ole aivan muiden rakennusten läheisyydessä vaan pienellä metsäaukealla Bestlaan suuntaavan tien vieressä. Pyhättö tarkoittaa tässä tapauksessa metsän keskelle rakennettuja penkkirivistöjä ja pieni lava, missä pidetään kaikki mahdolliset tapahtumat häistä hautajaisiin. Hieman kauemmaksi tiestä ja pyhätöstä on järjestetty paikka haudoille.

Bimirissa sijaitsee yksi pienehkö kapakka, kummaksi sitä haluaakaan kutsua, nimellä Salaiset Aseveljet.

Chiron

Kirjoittanut Ulfr.

Chiron sijaitsee Dionen pohjoispuolella, lähellä Amalthea-järveä.

Chiron on hyvin hedelmällisellä paikalla sijaitseva, pieni, noin 100 hengen asuttama kyläyhteisö. Chironissa asuu suurimmaksi osaksi ihmisiä, haltioitakin näkee jonkun verran ja eläimiä löytyy melkein joka talosta.
Kyläyhteisön yhteishenki on hyvä ja uudet asukkaat toivotetaan mielellään tervetulleiksi. Tietenkin voi odottaa jonkinlaista ihmettelyä siitä kuka tänne muuttaa, mutta yleensä jo päivän tai parin jälkeen joku kyläläisistä uskaltaa tulla tuliaisineen käymään.

Chironissa ei ole nähty kovin usein nähty muita lajeja kuin haltioita tai ihmisiä, sen takia esim. pitkiin ajanlaneihin siipineen, saatetaan suhtautua pelokkaasti ja peikkoja jopa pelätään, syy on hämärän peitossa, mutta joku niissä pelottaa. Samoin kuin thrivaneissakin, joita vältellään jo varkauden uhriksi joutumisen vuoksi.

Paikalla lienee joskus sijainnut metsä, mutta ensimmäiset paikalle muuttaneet raivasivat metsän ilmeisen reippaasti pois tieltä ja uudet asukkaat raivaavat sitä pienissä määrissä kokoajan lisää, joten Chiron koostuu pääasiassa pelloista, taloista ja keskustorista, joka nimensä mukaan on joskus ollut täysin keskellä kylää. Nyt keskustori sijaitsee enemmän kylän itäisellä puolella. Tori näyttelee silti vielä suurta osaa ihmisten arkielämässä, sillä sinne tai sitä ympäröiviin puoteihin keräännytään usein keskustelemaan päivän tapahtumista.

Koska Chironissa ei yleensä ole puutetta viljasta tai muista viljeltävistä tuotteista joita siellä kasvaa, se käy usein joko kauppaa tai vaihtokauppaa toisten lähikylien kanssa.

Leda

Leda on pieni kylä keskellä lehtimetsää. Sinne johtaa muutama paljon käytetty kärrytie. Keväisin ja syksyisin nämä tiet ovat mudan ja veden peitossa ja raskaita kulkea. Niitä reunustavat suuret lehtipuut melkein koko matkan aina Dionesta Ledaan. Leda on hiljainen pieni kylä, jonka asukkaat ovat pääasiassa ihmisiä, vaikka siellä asuukin muutama muunkin rotuinen persoona. Joskus Dioneen matkalla olevat tai sieltä lähtevät eksyvät Ledaan. Usein kuitenkin tämä pikkukylä saa olla rauhassa muilta, elää omassa maailmassaan.

Kylässä ei ole merkittävää nähtävää, se on tavallisenoloinen maalaiskylä. Kylä on hyvin tiivis ja uusia asukkaita pidetään silmällä pitkän aikaa. Keskituloiselle väelle raha ei ole niin tärkeää kuin esimerkiksi Dionessa asuville. he käyvät pajon vaihtokauppaa. Heillä on myös rahaa, mutta useinkaan heidän ei tarvitse käyttää sitä. Useimmat tienaavat elantonsa metsästämällä tai viljelemällä maata. Kyläläiset tapaavat toisiaan usein, kylän ainoassa majatalossa tai torilla aamun sarastaessa.

Kylä on rakennettu sikin sokin, rakennuksilla ei ole tarkkaa asemakaavaa. Kylän keskellä sijaitsee kuitenkin kovaksi tallattu tori, jossa kyläläiset tapaavat aamuisin ja keskustelevat päivän asioista. Kaikki kyläläiset tuntevat toisensa.

Leda on hyvä esimerkki tiiviistä, lähes omavaraisesta kyläyhteisöstä lähellä pääkaupunkia. Ledassa sijaitsee yksi majatalo sekä Chevalien kievari.

Rhea

Kirjoittanut Tinanja

Rheanhaltioiden kotikylä Rhea sijaitsee phoeben pohjoispuolella, noin kymmenen kilometrin päässä rannikosta. Kylää on laajennettu vuosien mittaan, sillä myös useat ulkopuoliset matkustavat kylään tarkoituksellisesti etsimään Rheanhaltioiden tuottamia kauniita kankaita. Kylä sijaitseekin alueella, jonka lähistöllä kasvaa harvinaista silkkiä, josta tuotetuista kankaista kylä tunnetaankin. Se on nykyään arvostettu kauppapaikka.

Kylä on kuitenkin vanha, ja sen keskusta-alue on rajattu nyt jo osaksi puretuilla kivimuureilla, joiden sisälle kylä ei ole mahtunut enää vuosisatoihin. Uutta muuria kylässä ei ole, vaan se on levittäytynyt tasaisesti ilman asemakaavaa vanhojen kylää ympäröivien muurien ulkopuolelle ja kasvanut nyt noin parinsadan hengen yhteisöksi peltoineen ja keskusaukioineen. Rhea on kasvava kaupan keskus, ja Rheanhaltioiden nimellinen kotikylä. Suurin osa asukkaista onkin yhteisöön kuuluvia Rheanhaltioita, vaikka kylässä asuu myös jonkin verran ihmisiä ja joitain puolhaltioita.

Triton

Erao

Kirjoittanut TheWaltsu.

Erao on pieni kylä Ananken eteläpuolella, Tritonilla. Pieni kauppatie johtaa Anankesta Eraoon, ja Erao toimii myös vähemmän rehellisten tahojen maihinnousupaikkana, pienen kalastussatamansa ansiosta. Vain idässä on merta, muissa suunnissa kylää kasvamasta estää metsikkö. Kylä ei kasva kovin usein, ja pyrkii pitämään asumukset kauppatien varrella. Tällöin uusia polkuja ei synny, metsä on usein jo valmiiksi raivattu ja kylä muuttuu pitkulaisen muotoiseksi pohjois-etelä suunnassa.

Eraon pääelinkeinona toimii tietysti kalastus, onhan se merenrannalla ja omistaa sataman. Myös puunhakkuu alueella on yleistä. Talvisin ainoa reitti kylään on pieni kauppatie, joka jatkuu toiseen kylään etelämmässä. Kylässä on kaksi merkittävää kohdetta; Eraon puukappeli ja kalastajain puupatsas. Eraon alueella maasto on alankoista, eikä sataa metriä korkeampaa mäkeä löydä lähettyviltä. Kappeli on vallanut hautasmaineen kylän ainoan isomman mäen. Länteen on alettu raivaamaan peltoja, mutta pellot eivät ole vielä vallanneet kylän lähialueita. Metsä kylän ympärillä on sekametsää.

Asemakaavan on suunnitellut kylän oma johtaja, herra Yvon Cornec. Miestä pidetään kylän johtajana, vaikkei kukaan tälle tälläistä virkaa olekkaan antanut. Itse herra vain tekee mitä kansa tahtoo. Rakennukset on rakennettu pääosin kahdeksi eri tieksi jakautuvan pienen kauppatien ympärille, ja etelästä tai pohjoisesta tultaessa rakennukset ovat selkeissä riveissä. Keskusaukiona toimii kaivon ympärille muodostunut tallattu alue. Myös kalastajain patsas sijaitsee keskusaukiolla, syrjäisemmässä kuin luulisi, rannan puolella. Kylässä sijaitsee yksi majatalo, ja useita pienempiä kievareita. Lähes kaikki tuntevat toisensa, kalastajat ovat usein vain omalla puolellansa kylää. Kylä jakautuukin suurien ammattikuntien, kalastajien ja puunhakkaajien alueisiin. Keskellä kylää on “neutraaliksi viivaksi” kutsuttu alue, jolla sijaitsee muiden ammattikuntien edustajien asuntoja ja kauppoja, sekä kievarit ja majatalo. Myös muualla kylässä sijaitsee muiden asuntoja, mutta yleisesti jako menee edellämainitulla tavalla.

Eraossa on yksi majatalo, joka kulkee nimellä Kalakeidas.