Yleisesti kansoista

Ceresissä ei yleisesti ottaen voida sanoa olevan sääty-yhteiskuntaa, tai luokkayhteiskuntaa, vaikka kansalaiset voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri varallisuusluokkaan; kaikkein köyhimpiin, keskituloisiin ja varakkaisiin, joita on vain muutama prosentti koko kansasta (ja he omistavat suuria maapinta-aloja, majataloja, arvorakennuksia ja muuta omaisuutta), ja heihin kuuluvat maan johtajien lisäksi useita kaupungin- ja kylänjohtajia, virkamiehiä ja satunnaisia rikkaiden sukujen edustajia. Keskituloisia on suurin osa kansasta, ja he pärjäävät kohtuullisesti tai hyvin palkallaan tai varoillaan, ja heillä yleensä on katto päänsä päällä sekä elinkeino (oli se sitten rikollinen tai lainmukainen). Köyhimmillä ei ole mitään keinoa saada säännöllisiä tuloja, tai niitä ei ole sillä hetkellä.

Yhteiskunta pyörii pitkälti omalla painollaan, monilla sen asukkailla on ennakkoluuloja muita ja erityisesti muiden rotujen edustajia vastaan. Tietoa liikkuu vain vähän kylien ja kaupunkien välillä, ja huhut saavat usein vallan tiedon puuttuessa. Rasismi ja ennakkoluulot värittävät usein arkea, ja ovat pinttyneet syvälle erityisesti ihmisten mieliin. Usein kyse on hyvin henkilökohtaisista mielipiteistä, mutta erilaisuutta katsotaan usein pitkään, oli se sitten aiemmin nähtyä tai ei.

Suurin osa kaupunkikuvan asukkaista muodostavat ihmiset, joista suurin osa asuu kaupungeissa ja kylissä ympäri maata. Vain harvat elävät kiertelevää elämää, ja näin ollen ihmiset näyttävät muodostavan valtaosan Ceresin asukkaista. Haltiat ovat kuitenkin määrällisesti isompi kansanosa, mutta nämä eivät näy niin voimakkaasti katukuvassa mitä ihmiset. He elävät Ajanlanien tapaan suurimmaksi osaksi hyvin liikkuvaa elämää, ja asuttavat lähinnä omia kyliään, joiden asukaspopulaatio koostuu lähinnä kyseisen rodun edustajista. Nämä kylät ovat usein syrjässä, poissa satunnaisten kulkijoiden reiteiltä. Lisäinformaatiota löytyy rotukohtaisista teksteistä.

Vapaa-ajan viettoa värittävät usein työt, ja selviytyminen päivästä toiseen, sillä Ceresissä pääsääntöisesti jokainen on vastuussa itsestään. Harrastuksia ei varsinaisena käsitteenä tunneta, mutta vapaa-aikaa voidaan viettää eri tavoin: esimerkiksi ihan kotona rentoutumisen lisäksi tavernoissa ja kapakoissa voi pelata kortti- tai noppapelejä. Töiden lisäksi myös muut velvollisuudet voivat syödä palan jos toisenkin vapaa-ajasta.

Kehityksen taso

Ceresin yhteiskunta on pitkälti meidän myöhäiskeskiaikamme tasolla, eikä tarvetta tai painetta teknologian kehitykselle ole, sillä magia ja parantaminen korvaa paljon esimerkiksi lääketieteen ja aseiden kehitystä. Kaikki Ceresin kansat ovat suurinpiirtein samalla tasolla kehityksen suhteen, mutta osa suosii magiaa enemmän päivittäisten askareiden hoitamisessa kuin toiset.

Killat

Kilta käsitteenä tarkoittaa jonkin tietyn ominaisuuden yhdistämää joukkoa, joka toimii organisoidusti ja jonka jäsenet hyötyvät jäsenyydestä. Nykyaikana kiltojen vastineena voidaan pitää esimerkiksi erilaisia ammattiliittoja, jotka toimivat edistääkseen jäseniensä etuja. Itse killan käsite syntyi keskiajalla, ja niitä on rekisteröity aina vuodesta 1170 eteenpäin. Silloin killat olivat lähinnä tiettyjen ammattikuntien muodostamia yhteisöjä, joiden jäsenet maksoivat veronsa killan kautta ja saivat turvaa, suojelusta ja hinnat pysyivät sovitun suuruisina ja tasoittivat kilpailua, mutta myös lisäsivät turvallisuutta ja varmensivat jäsentensä (edes pienen) menestymisen. Kilta sana on perujaan saxonin ”gilden” sanasta, joka tarkoittaa englanniksi käännettynä ”to pay”. Kilta yhdistetään helposti yhteiskuntaan, veljeskuntaan ja kumppanuuteen ja niiden kulta-aikaa oli kuninkaan hallitsema feodaaliyhteiskunta.

Ceresissä killat ovat kaupungeissa sosiaalisen elämän keskuksia, auttavat jäseniään ja värväävät uusia. Killan kautta on mahdollista kohota sosiaaliluokassa ylöspäin, saada tukea ammatinharjoittamiseen ja saada hyödyllisiä kontakteja. Kiltoja on monenlaisia, osa sellaisia, ettei niistä edes tiedetä mitään, ja ne toimivat lain väärällä puolella. Suurin osa killoista kuitenkin toimii lainmukaisesti, maksaa veroja jäsentensä puolesta (jäsenet maksavat killalle jäsenyydestään ja saavat näin verohelpotuksia), pitävät yllä ammattitaitoa ja opettaa uusia ammatinharjoittajia.

Pelattavat rodut

Tässä on vielä lista Ceresin roduista lajiteltuna pelattaviin rotuihin, rotuihin, joiden käytöstä tulee kysyä etukäteen, ja rotuihin, jotka eivät ole tällä hetkellä pelattavia. Puolrodut pelattaviksi määriteltyjen rotujen osalta ovat sallittuja.

» Ihmiset
» Ajanlanit
» Metsänpeikot
» Rheanhaltiat
» Thalassahaltiat

Rodut, joiden käytöstä tulee kysyä

» Sha’lassahaltiat
» Za’haninhaltiat
» (harvoin) Atlashaltiat
» yleisisimmät peikkorodut

Rodut, joilla ei tällä hetkellä saa pelata

» Adrasteahaltiat
» Kentaurit
» Kääpiöt
» Lohikäärmeet