Parantajat

Parantaja voi olla päätoimisesti tai sivutoimisesti parantajantyötään tekevä henkilö, joka pyytää parantamisesta maksun joko magiankäyttönsä, kuluneiden tarvikkeiden, työn tai kaikkien perusteella. Parantajantaitoisia kuitenkin löytyy merkittävästi enemmän kuin työnään parantamista tekeviä. Perustaidot oppii nopeasti, monet kuulevat niistä perinnetietonakin, vaikka tieto ei aina ihan ajantasaista. Parantajien palvelut eivät kuitenkaan ole millään lailla säänneltyjä, eikä pääsääntöisenä parantajana toimiminen ole epävarman elintason takia aina kovin suosittua, ja pienissä piirissä maineella on suuri merkitys asiakasmääriin.

Parantajaksi itseään voi kutsua sekä magialla parantava henkilö että henkilö, joka käyttää rohdoksia ja yrttejä parantamiseen, eikä magiaa.

Maaginen parantaminen

Parantajalla tulee olla magiaa, mutta maagikoiden tapaan nämä eivät käytä loitsuja parantamiseen. Nämä kanavoivat keskittymiseen käytettävän esineen avulla magian parantavaksi voimaksi, joka parhaimmillaan ja oikein käytettynä saa vammat paranemaan silmien edessä. Magian kanavoinnin tekniikoista ja siitä, miltä se tuntuu, on varmasti yhtä monta tarinaa kuin mitä parantajia ja magiankäyttäjiäkin on. Kokemus on henkilökohtainen, mutta sitä on kuvailtu esimerkiksi sormien pistelynä tai miellyttävä, virtaavana tunteena kehon lävitse.

Mitä paremmin parantaja tietää, mitä pitää parantaa, sitä helpompi on saada aikaan toivottu tulos. Tietämätön, umpimähkäinen parantaminen voi jopa pahentaa asiaa sen sijaan, että parantaisi.

Magiankäyttö, parantaminen kuluttaa maagikoiden loitsujen tapaan magiaa. Magiankäyttö väsyttää, ja parantaja kykenee keskimäärin parantamaan päivän aikana useamman pienen vamman, muutaman keskikokoisen tai yhden, maksimissaan kahden suuren vamman hieman riippuen siitä, miten paljon magiaa parantajalla on käytettävissään.

Parantajat käyttävät toisinaan magiansa kanavointiin lumottua amulettia, jota parantajien keskuudessa usein kutsutaan Sadÿriksi. Se on maaginen esine, usein amuletti, sormus, tai jokin muu koru, joka on lumottu helpottamaan magian kanavointia, ja on henkilökohtainen esine parantajalle. Se auttaa keskittymään, ja kanavoimaan magiaa, ja käyttämään sitä tehokkaammin vammojen hoitamiseen.

Maagikot voivat myös parantaa, mutta näiden tulee silloin käyttää loitsuja pelkän magian sanattoman kanavoinnin sijaan. Parannusloitsun tapa ja tyyppi riippuvat siitä, millainen vamma on kyseessä.

Parantaminen parannettavan näkökulmasta

Parantamistapoja on kahdenlaisia; on mahdollista parantaa loitsuin, sekä parantajan magialla Sadÿrin kautta voimaa kanavoimalla. Nämä kaksi tapaa eivät eroa suuresti toisistaan, ja näkyvät vain siinä, miten prosessi vaikuttaa henkilöön, joka parantaa. Parantamisen aikana tuntemuksiin vaikuttavat seuraavat seikat: miten kokenut parantaja on, ja mitä hän parantaa.

Yleisesti voidaan todeta, että parannettavan tuntemukset vaihtelevat yhtä paljon mitä parannettavia on, mutta parantaminen ei yleensä varsinaisesti aiheuta kipua. Tunnetta voi kuvailla erikoiseksi, kun magia kasvattaa vamman umpeen. Joissain tapauksissa parannettavan tuntemukset saattavat vaihdella kylmistä väreistä aina melkein polttavaan tunteeseen riippuen parantajasta ja parannettavasta vammasta.

Parantaminen ei voi korvata esimerkiksi menetettyä verta tai piristää sairauden aiheuttamasta väsymyksestä – siihen on annettava keholle itselleen mahdollisuus parantua. Vaikka siis vamma olisi parantunut, saattaa parannettavalle jäädä vielä toipumisaikaa vamman laajuudesta riippuen tai vamma vaatia esimerkiksi tikkejä, jotta keholla on aikaa palautua parantamisesta ja niin sanotusti hyväksyä se.

Kysyttyjä kysymyksiä

Vaikuttaako parantajan kokemus?
Parantajan kokemus on eduksi, kuten monessa muussakin ammatissa. Parantaja osaa silloin käyttää tarvittaessa sopivan määrän magiaa, ei liikaa eikä liian vähän, ja parantaja osaa kokemuksensa perusteella suunnata parantamisen tarkemmin oikeaan kohtaan. Parannettavan kannalta parantajan kokemuksella ei ole juuri merkitystä, vaikka kokemuksesta ja taidosta on hyötyä.

Miten vamman laatu vaikuttaa parannettavan tuntemuksiin?
Parannettavan tuntemukset ovat melko henkilökohtaisia, kuten aiemminkin tekstissä jo ilmaistiin. Kuulopuheiden perusteella kuitenkin esimerkiksi haavojen ja myrkytysten parantaminen tuntuu erilaiselta.

Voiko kaikenlaisia vammoja parantaa?
Pysyvät vammat, kuten näön menettäminen ja halvaantuminen ovat erittäin vaikeita tai mahdottomia parantaa, ellei vamma ole selkeästi tiedossa ja vammautuminen tapahtunut muutaman tunnin sisällä. Silloin taitavalla parantajalla on mahdollisuus saada parannettua tilannetta ainakin osaksi korjaamalla ongelma, joka esimerkiksi halvaantumisen tai sokeutumisen on aiheuttanut.

Miten monta vammaa parantaja voi parantaa kerrallaan?
Yleensä parantaja voi parantaa yhden suuren vamman, kahdesta kolmeen keskikokoista vammaa tai useita pieniä vammoja lepäämättä välillä.

Eroavatko eri vammat, kuten esimerkiksi haavat ja myrkytyksen hoito toisistaan?
Jonkin verran kyllä: haavoja hoidettaessa ei tarvita niin suurta tietoa siitä, miten vamma on syntynyt, vaan se on kohtalaisen helppo parantaa. Sen sijaan myrkytys parantuu varmimmin, mikäli parantajaa tietää miten ja milloin myrkky on päässyt kehoon, jotta parantamista voidaan tukea esimerkiksi vastamyrkyllä.

Voiko pitäiaikaisia ja perinnöllisiä sairauksia parantaa?
Silloin parantaminen riippuu paljon sairaudesta. Yleisesti voidaan todeta, että parantajan on tiedettävä, mikä sairaus on kyseessä, miten se on tullut esille ja milloin, jotta sille voisi tehdä jotakin. Sairaudella on myös oltava selkeä paikka/kohde, jonka voi parantaa.

Opiskelu

Parantajaksi on mahdollisuus opiskella Metiksessä, Ceresin ainoassa magiaan erikoistuneessa sisäoppilaitoksessa.

Sisäänpääsyvaatimukset parantajille:

» Jo todetut maagiset kyvyt, mutta kykyjen ei tarvitse olla voimakkaita
» Luku-/kirjoitustaito
» Suotavaa olla peruskohtelias ja ystävällinen persoona

Opinnot vievät neljästä viiteen vuottaparantajan osalta.