Avioliitto

Avioliitto Ceresissä pohjautuu pitkälti siitä saatavaan käytännölliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen hyötyyn, mutta siihen liittyy hyvin harvoin uskonnollista merkitystä. Avioliittoja on kahdenlaisia: sovittuja/sopimukseen perustuvia sekä rakkauden vuoksi solmittuja. Hyödyn kautta sovittu avioliitto on usein molempia osapuolia ja sukuja hyödyttävä, ja siinä harvoin taustalla on muuta kuin liiton tuoma taloudellinen ja poliittinen hyöty molemmille osapuolille.

Ceres on hyvin perinteinen ja myöhäiskeskiaikaa mukaileva maailma, jonka vuoksi avioliitot solmitaan yleensä miehen ja naisen välisiksi liitoiksi. Tällöin suvuilla on mahdollisuus saada jatkaja ja perijä omaisuudelleen.

Eri lajeilla saattaa olla erilaisia rituaaleja sekä perinteitä avioliiton osalta.

Myötäjäiset

Sekä hyöty- että rakkauspohjalta sovituissa liitoissa on tapana osoittaa, mitä avioliittoon tuodaan myötäjäisten muodossa sekä sulhasen että morsiamen puolelta. Tämä nähdään velvollisuutena. Myötäjäiset voivat muodostua niin perinteisestä varakkuudesta (esim. raha, maan- tai tilan/rakennusten omistus) kuin maineestakin (esim. Suku, ammattitaito, nimi, maine, tai poliittinen arvovalta yhteisössä).

Sopimus avioliitosta

Avioliiton solmiminen on yksinkertainen tapahtuma, jonka johdosta molemmat allekirjoittavat sopimuksen avioliitosta yhteisön päättävässä asemassa olevan henkilön suostumuksella. Usein liitosta solmitaan sen virallisuuden takaamiseksi kirjallinen sopimus, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat, tai merkitsevät puumerkillään allekirjoitetuksi. Kuten tapana on, tulee sopimuksella olla todistajia, ja usein avioliittosopimukseen näitä todistajia tarvitaan kaksi. Todistajilla on velvollisuus ilmoittaa mahdolliset vastalauseet tai esteet avioliitolle ennen sopimuksen allekirjoittamista. Avioparin tapaan todistajat allekirjoittavat tai merkitsevät sopimuksen allekirjoitetuksi puumerkillään.

Mitä tärkeämpi avioliitto on, sitä enemmän sopimuksen laatimiseen ja vahvistamiseen panostetaan aikaa ja osaamista. Kylänvanhimman sijaan esimerkiksi kaupungin paikallinen lainvalvoja saattaa olla virallinen taho, joka sopimuksen virallistaa ja hyväksyy. Sopimukset säilytetään paikasta riippuen lainvalvojien tai kylän johdon arkistoissa. Kun sopimus on allekirjoitettu, on avioliitto vahvistettu – eli itse liiton virallistamiseen ei mene kuin hetki. Juhlallisuudet ja seremoniat sopimuksen solmimisen ympärillä vaihtelevat hieman paikkakunnittain

Sopimuksen purkaminen on harvinaista ja vaikeaa. Avioerot ovatkin hyvin epätavallisia, ja avioliiton päättymisen syy useimmiten on toisen liiton osapuolen menehtyminen.

Juhla

Vaikka avioliitto olisikin sovittu, on tapana juhlistaa uutta polkua elämässä näyttävästi siitä iloiten mahdollisuuksien ja erityisesti varakkuuden mukaan. Juhlaperinteet vaihtelevat hieman yhteisöittäin, mutta yleensä juhlissa on tarkoitus juhlistaa uutta avioliittoa hyvän ruuan, seuran ja iloitsemisen merkeissä. Suurilla juhlilla (esim. varakkaiden, aatelisten keskuudessa) pyritään myös ilmoittamaan uudesta liitosta mahdollisimman laajalle. Toisinaan juhlaan osallistuvat vain parin lähimmäiset.

Muut perinteet

Avioparin ensimmäisenä yhdessä vietettynä yönä ei perinteiden mukaan ole muita vaatimuksia kuin samassa huoneessa ja samassa sängyssä yöpyminen.

Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset katsotaan usein yhteisöissä alempiarvoiseksi kuin avioparille syntyneet lapset.