Yleiset palvelut

Yleinen palvelu tarkoittaa yksityisen tai julkisen (valtio) tahon tarjoamaa palvelua kansalaisille tai tietyn alueen asukkaille. Se voi olla esimerkiksi sairaanhoito, eläke tai konkreettinen hyödyke, kuten ruoka.

Valtio kustantaa Ceresissä hyvin vähän palveluita, ja nekin ovat lähinnä yleishyödyllisiä toimia, joiden toteuttamiseen käytetään valtion varoja tukina. Armeija, niin jäsenten kuin varusteidensakin osalta on täysin valtion varoilla kustannettu, sillä hallinto perustuu armeijaan ja sen johtajiin. Suurimmat kaupungit ja kylät ovat saaneet tukea katujen rakentamiseen ja ylläpitoon, ja niistä poispäin johtavien teiden rakennusta on myös tuettu. Kaupungeissa myös julkiset rakennukset, kuten kaupungintalot, Phoeben kaupunginkirjasto ja kaupunginjohtajien talot on kustannettu ja niitä ylläpidetään valtion varoista. Sosiaaliturvan käsitettä ei tunneta, eikä valtio myöskään tue esimerkiksi parantajia vastaanoton pystyttämisessä tai majatalon ylläpitämisessä syrjäisellä alueella.

Usein palveluiden ja hyödykkeiden tuottaminen on yksityisten toimijoiden varassa ja näin ollen kilpailu määrittää hinnat, jotka ovat yleensä kohtuutasoisia niin kaupungeissa kuin kylissäkin kilpailun ollessa tasaista. Yksityiset palveluntarjoajat saavat aikaan verkoston, joka kattaa lähes kaikki elämän osa-alueet, oli palvelua tekemässä yksi tai useampi työntekijä. Mitään rajoituksia yrityksen perustamiseen ei tarvita, ainoastaan verot on maksettava voittojen mukaan, joten aika moni työllistää itse itsensä. Yhteistyöstä armeijan eli maan hallinnon kanssa esimerkiksi armeijan varusteiden tuottamiseen saa verohelpotuksin pientä tukea, mutta tämä koskee harvoja ja yleensä suuria yrityksiä.

Parantajat & parantaminen

Kautta aikojen on Ceresissä arvostettu parantajia ja parantamisen taitoa magian tai erilaisten yrttien ja salvojen avulla. Useimpina aikakausina parantaja on kyennyt muita auttamalla elättämään itsensä ja parhaimmillaan perheensäkin. Parantajien työllistymistä ovat auttaneet maan hallinnon tekemät päätökset siitä, ettei parantajalla tarvitse olla Metiksestä saatua koulutusta (eli toisen parantajan opettama parantaja on myös ammattitaitoinen), eikä alaa ole säännelty juuri lainkaan. Todisteita ammattitaidosta harvoin kysytään, mutta maine saattaa kadota epäpätevältä parantajalta hyvin nopeasti, mikäli asiakaskunta saa tietää siitä. Asiakaskunta määrittelee useimmiten parantajan ammattitaidon ja sen, paljonko töitä on tarjolla.

Parantamista ammattinaan, yrittäjinä harjoittavia henkilöitä löytyy lähes joka kylästä. Usein parantaja ei ole pelkkä parantaja, joka harjoittaa parantamista ammattinaan, vaan he melkein poikkeuksetta he myyvät yrttejä, parantavia salvoja ja erilaisia muita lääkeaineita pienissä putiikeissa katujen varrella ja toimivat kuin apteekkareina. Parantamisen yleistyttyä myös huijarit ovat keksineet mahdollisuuden rikastua myymällä väärennettyjä lääkeaineita, yrttejä väärillä nimillä yms. Röyhkeimmät myyvät jopa parantamispalveluja kalliilla hinnalla ja hyvin huonolla, vähäisellä parantajantaidolla. Menestys markkinoilla laskee nopeasti huhujen levittyä, eikä huijareilla ole mahdollisuutta toimia kovin pitkään. Mitään rangaistuksia huijaritoiminnasta ei ole jaettu.

Tätä ammattia tarvitaan aina ja tullaan myös tarvitsemaan. Parantajat ovat huomanneet sen, ja saaneet sillä tavoin syyn nostaa hintojaan. Varsinkin suurissa kaupungeissa parantajien palveluiden hinnat ovat nousseet keskiluokkaisen maksukyvyn rajoille. Köyhälistöllä ei usein ole mitään mahdollisuutta ostaa parantajalta palveluita. Kilpailua alalla ei ylenmääräisesti ole, ja ne harvat, jotka pyytävät kohtuullisia hintoja, toimivat usein vain osa-aikaisesti parantajina tai toimivat ammatissaan pienemmissä kaupungeissa ja kylissä.

“Taksi”palvelut / vaunupalvelut

Suurimmissa kaupungeissa, lähinnä siis vain Dionessa, Phoebessa, Anankessa sekä Phobosissa, on yrittäjinä henkilöitä, joita voitaisiin kutsua nimellä “taksikuljettajat”. Periaate on sama kuin meilläkin; maksua vastaan saa kyydin paikasta A paikkaan B, matkustajien määrällä ei ole hintaan vaikutusta. Mitään suurta organisaatiota tämän ammatin yhteyteen ei ole perustettu asiakaskunnan ja palveluiden tarpeen vähäisen tarpeen vuoksi, joten useimmat taksipalveluita antavista henkilöistä on yksittäisiä henkilöitä. Tämä lisää kilpailuja ja näin ollen hinnat pysyvät keskiluokallekin suhteellisen kohtuullisina. Usein aktiivisesti muita kuljettavilla henkilöillä on varakkaista koostuva vakioasiakaskunta, ja joitain satunnaisia asiakkaita heidän lisäkseen. Hevonen tai kaksi hevosta ja vankkurit ovat yleisin kulkuneuvo. Vaunut voivat olla katetut tai avomalliset, joista jälkimmäisten hankkimis-/huoltokulut ovat pienemmät. Renkaat on useimmiten muiden osien tapaan tehty puusta ja vahvistettu metallilla.

Usein kaupunkien ulkopuolelle omilla kulkuneuvoillaan matkustavat henkilöt ottavat muita samaan suuntaan matkaavia kyytiinsä.

Majatalot, kievarit, tavernat…

Tarkennuksia kyseisten rakennusten määritelmiin löydät täältä.

Melkein jokaisesta kylästä löytyy jokin paikka, jossa yöpyä maksua vastaan. Usein pienemmissä kylissä näitä paikkoja on vain yksi, mutta hiemankin suuremmissa kylissä ja kaupungeissa syntyy nopeasti kilpailuja majapaikkojen tarjoajista. Majatalot, kievarit, tavernat ja muut vastaavat ovat hyvin yleisiä. Hintataso on useimmiten kohtuullinen paikan kuntoon ja maineeseen nähden; mitä prameampi, mitä uudempi ja suurempi paikka, sitä kalliimpaa, mutta mitä pienempi, mitä rapistuneempi ja vanhempi paikka, sitä halvempaa. Usein majapaikkojen yhteydessä toimii jonkinnäköinen ravintola, tai asiakkaille tarjotaan aamiainen, mahdollisesti myös lounas.

Toimintaa ei juuri valvota, eikä sille ole asetettu mitään rajoituksia, joten alalla näkee majoituksen tasoa laidasta laitaan.