Kääpiöt

Kääpiöt ovat runsaslukuinen kansa, joka asuu lähes täysin eristyksissä muusta maailmasta pohjoisemman vuoriston alla ja sen vuorien sisällä. Näillä on valtava, luolastoista koostuva kaupunki, joka on lähes täysin omavarainen, ja laajenee koko ajan. Kääpiöt tunnetaan raskaista, tappavista aseistaan ja painavista, mitä tahansa pysäyttävistä haarniskoistaan.

Ulkonäkö & pukeutuminen

Kääpiöt ovat luonnostaan hyvin lyhyitä, ja näiden pituus yltääkin korkeintaan metriin. Näiden ruumiinrakenne on hyvin raskas, ja painopiste on keskimääräistä matalammalla. Kääpiöiden raajat ovat nimittäin melko lyhyitä, ja itse vartalo hieman turhan pitkä näiden muuhun pituuteen nähden. Kädet yltävät noin vyötäisille, ja ne lähtevät alaspäin leveistä, vahvoista hartioista päättyäkseen karkeisiin käsiin, joiden kämmenistä lähtevät lyhyet, paksut sormet. Kynnet ovat paksut, ja kasvavat hyvin hitaasti. Niiden luonnollinen väri on hieman kääpiöiden rusehtavaa ihonväriä tummempi, ja näyttää jopa hieman likaiselta. Jalkaterät ovat kookkaat suhteutettuna muuhun kokoon, mutta sopivat rotevaan olemukseen ja tasapainottavat näiden liikkumista. Kääpiöt kävelevät hieman keinuen, ja tasapaino on lähes aina todella hyvä. Varpaat ovat lyhyet ja erottuvat jalkaterästä juuri ja juuri.

Kääpiöiden kasvojenpiirteet vaihtelevat hyvin paljon yksilöittäin. Yleisesti voidaan sanoa, että ne ovat melko leveät, ja piirteet näyttävät niissä melko syvään uurretuilta. Silmät ovat syvällä silmäkuopissa ja niiden muoto on melko pyöreä, pyöreämpi, mitä ihmisillä. Niiden väri on yleensä tumma ruskea tai musta, eikä poikkeuksia juurikaan tavata. Ripset ovat paksut ja mustat, kulmakarvat varjostavat lähes aina silmiä, ja ovat tuuheat ja pitkät. Nenä on usein leveä ja painunut lähelle kasvoja, huulet ovat melko huomaamattomat. Kasvojen leveys korostuu erityisesti poskissa, ja siinä, että korvat ovat sijoittuneet melko taakse. Ne ovat pyöreät, melko pienet, ja kääpiöiden kuulo on keskivertoa, ja usein huonontuu iän myötä. Näiden näköaisti on kuitenkin hyvä, ja nämä näkevät hyvin myös pimeässä. Karkeista käsistä huolimatta näiden tuntoaistikin on melko hyvä, ja nämä osaavat esimerkiksi arvioida kallion sisällä kulkevan joen tai puron virtaussuunnan lisäksi myös sen, miten syvällä se kulkee, ja miten pitkällä se on kohdasta, jossa kääpiö seisoo. Kääpiöiden hiukset ovat karkeat, jouhimaiset ja usein yltävät hieman olkapäiden alapuolelle sukupuolesta riippumatta, ja niiden väri on joko harmaa, musta tai tummanruskea.

Sukupuolten välisiä eroja on melko vähän ulkonäöllisesti, ja suurimpana eroavaisuutena voidaankin pitää sitä, että naisilla harvemmin on viiksiä tai partaa. Poikkeuksellista ei ole, että myös kääpiönaisella on parta tai viikset, tai molemmat, mutta se ei myöskään ole ominaisuus, joka esiintyy lähes kaikilla. Kasvojenpiirteet ovat naisilla myös usein hieman pehmeämmät, mitä miehillä, mutta suuria eroavaisuuksia ei voida todeta. Rakenteessa muutoin ei ole kovin suuria eroja, myös naisilla on leveät hartiat, karkeat kädet ja lyhyet jalat. Pituutta naisilla on usein hieman vähemmän mitä miehillä.

Kääpiöt suosivat vaatetuksessaan kaikkea yksinkertaista, kestävää, mutta haarniskoissa ja aseissa näyttävää ja koristeellista. Vaatteet koostuvat lähes aina housuista ja tunikasta, joiden materiaali on karkeaa erilaisista kasvikuiduista kudottua kangasta. Se on kestävää ja kestää vuosia, jotta kääpiöiden ei tarvitse hankkia sitä ulkopuolelta, sillä luolastoissa kasvien kasvattaminen onnistuu, mutta on hidasta. Koristeluja vaatteissa tapaa kääpiön aseman mukaan: mitä koristeellisemmat vaatteet, sitä enemmän koristeita, kuten myös haarniskoissa ja aseissa, mutta niissä myös materiaalit vaihtuvat arvokkaampiin aseman kasvaessa, vaatteissa materiaalit ovat suunnilleen samoja asemasta riippumatta. Kääpiöt tunnetaan hyvistä käsityötaidoistaan, ja ne näkyvätkin niin aseiden kuin haarniskoidenkin kaiverruksissa ja koristeluissa.

Koruja kääpiöt suosivat asemansa korostamisessa, mutta naiset käyttävät niitä asemasta riippumatta. Kaulakorut ja korvissa olevat lävistykset ovat suosituimpia, sormuksia tapaa hyvin harvoin. Yhteiskuntaluokka näkyy korujen, vaatteiden ja aseiden lisäksi myös hiuksissa ja hiusmuodissa: mitä korkeammalla kääpiö arvoasteikossa on, sitä enemmän tällä on hiuksiin (ja partaan ja viiksiin) punottuja koristeita ja renkaita pitämässä pieniä lettejä paikallaan.

Magian esiintyminen & käyttö

Magia on hyvin harvinaista kääpiöiden keskuudessa, eikä se heitä kiinnostakaan. Magiasta ei ole juuri mitään tietämystä, ja mikäli sitä esiintyy, se esiintyy hyvin heikkona, eikä siihen kiinnitetä huomiota juuri koskaan. Magialla ei siis ole minkäänlaista asemaa kääpiöyhteiskunnassa.

Kulttuurin erityispiirteet

Kääpiöillä on oma, hyvin konsonanttipainoinen kielensä, ja vain harvat puhuvat Ceresissä yleisesti puhuttua yleiskieltä. Kääpiöiden nimet seuraavat myös tätä linjaa, jonka kieli tuo tullessaan: nimet ovat lyhyitä ja karkeita, ja ne ovat kielen tapaan hyvin konsonanttipainoisia. Nimillä ei kääpiöille ole mitään sen suurempaa merkitystä, joten nimen ei oleteta tarkoittavan mitään, vaan ne voivat olla täysin mielivaltaisia niin kauan, kun ne edes etäisesti kuulostavat järkeviltä kääpiöiden korviin. Nimiä ei myöskään vaihdeta eliniän aikana, ja sukunimi koostuu isän nimestä, ja väliviivalla siihen liitetystä -tytär, tai – poika – liitteestä. Sukunimiä käytetään kuitenkin harvoin. Nimet lapsille päätetään vanhempien kesken, eikä siitä tehdä mitään numeroa tai juhlaa, vaan nimi vain annetaan, ja sillä kutsutaan lasta aina sen jälkeen. Nimien vaihto on harvinaista, lähes olematonta.

Kansa asuu kokonaan omissa oloissaan pohjoisessa vuoristossa ja sen alla, eivätkä ota kantaa politiikkaan, ja välttelevät kontakteja muiden rotujen edustajien kanssa. Kääpiöyhteiskunnassa vallitsee täydellinen tasa-arvo naisten ja miesten kesken, sillä molemmat osallistuvat kaikkiin töihin tasapuolisesti, eikä sukupuolen mukaan päätetä myöskään työpaikkoja. Tämä juontaa juurensa siitä, että sekä miehet että naiset ovat hyvin samanlaisia fyysisiltä ominaisuuksiltaan, joten erottelu sukupuolten välillä ei ole tarpeellista. Ajanlanit ovat ainoita, joilla on jonkinlainen kontakti kääpiöiden yhteiskuntaan, ja tämäkin rajoittuu tiettyihin kääpiöyksilöihin, jotka muutenkin partioivat ulkona Antezin rajoja valvomassa. Kääpiöt eivät ota lainkaan kontaktia muihin kuin Ajanlaneihin, vaan tarvittaessa välttelevät ja piilottelevat niitä, jotka eksyvät heidän kotipaikkansa lähelle. Karkottamiseen käytetään keinoja, joita ei voida tunnistaa jonkun tekemiksi: esimerkiksi lavastettuja kivivyöryjä ja puiden kaatumista käytetään niin, ettei tarkoituksellisesti pyritä vahingoittamaan ketään.

Kääpiöiden elämä on kokonaisuudessaan hyvin suoraviivaista ja he elävät noin 50-vuotiaiksi, eivät juuri koskaan sitä vanhemmiksi. Kääpiöiden lapsuus kestää vain noin kymmenen vuotta, jonka jälkeen he ovat täysi-ikäisiä ja täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä. Lapset seuraavat lähes poikkeuksetta vanhempiensa jalanjälkiä ammatinvalinnan suhteen, ja vanhemmat tekevät melkein poikkeuksetta samaa työtä, ja heillä on yhteiskunnassa muutenkin samanlainen asema. Kääpiöiden yhteiskunta on siis hyvin luokittunutta ja jakautunutta, ja saman yhteiskuntaluokan edustajat harvoin ovat tekemisissä muiden yhteiskuntaluokkien edustajien kanssa. Lapsia kääpiöt saattavat elämänsä aikana saada enemmän kuin kymmenen, mutta kerrallaan heidän talossaan asuu vain korkeintaan muutama lapsi, joten lasten hankkiminen on kausittaista ja yleensä myös suunniteltua.

Lapsuus kuluu nopeasti, ja noin reilun vuoden ikäisinä kääpiölapset osaavat liikkua itse ja puhuvat. Viisivuotiaina he ovat jo niin kehittyneitä, että usein vanhemmat ottavat jo heidät mukaan töihin harjoittelemaan tulevaa ammattia varten, ja yhdeksän tai kymmenen vuoden iässä lapsi on täysin kehittynyt ja luokitellaan viimeistään kymmenvuotiaana aikuiseksi, täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Ammatinvalintaan ei edes yritetä vaikuttaa, vaan on hyvin luonnollista jatkaa samaa työtä, mitä vanhemmat tekevät, toisia vaihtoehtoja harvoin käy edes kenenkään mielessä.

Kääpiöillä ei ole omaa kirjallisuutta, eikä kirjoja kirjoiteta. Kirjoitustaidon osaavat vain harvat, ja sitä ei pidetä kovin suuressa arvossa, sillä kaikki tietotaito kulkee suullisena informaationa sukupolvelta ja kääpiöltä toiselle. Näin ollen kääpiöillä ei edes ole lakikirjoja, vaan lait rakentuvat kirjoittamattomista säännöistä ja suullisesta perinnöstä, joita tarinoiden säännöllinen kertominen pitää yllä. Historia kulkee myös sukupolvelta toiselle suullisena perintönä. Kääpiöt myös pyrkivät toiminnassaan enemmän yhteiseen hyvään kuin oman edun ajamiseen, ja yhteiskunta pyörii ilman lainvalvojia tai virkamiehiä. Vartijat ovat ainoita, jotka voidaan laskea viranhaltioiksi, ja hekin keskittyvät Antezin rajojen valvomiseen ja muukalaisten karkottamiseen.

Antez on kääpiöiden koko vuoriston kattavan kaupungin nimi ja kaupunki rakentuu täysin maanpinnan alapuolelle, ja se rakentuu kaivetuista käytävistä ja luonnollisista luolista, jotka johdattavat eri puolille kaupunkia. Kaupunki on rajattu tarkasti osiin, joista jokainen hoitaa erikoistehtäväänsä. Asuinkorttelit on koottu yhteen tasaisin väliajoin, jotta työmatkat eivät venyisi. Samaa tai samantyyppistä työtä tekevät asuvat samoissa kortteleissa. Osat voivat olla myös erikoistuneita ruuantuotantoon, päivittäistavaroiden tuotantoon, aseiden suunnitteluun tai tuotantoon, taktikointiin, sotilaiden koulutukseen, lastenhoitoon… mitä ikinä toimiva yhteiskunta tarvitseekaan. Pajat, asunnot ja työpaikat rakentuvat pyöreistä muodoista, vaikka kaikki kalusteet ovatkin kulmikkaita. Huoneissa ei ole kulmia, kaikki on pyöristettyä, samaten katossa. Kaupunki laajenee koko ajan, sillä uusia asuntoja tehdään paljon, kaivokset laajenevat koko ajan, ja asukasmäärä kasvaa hieman koko ajan. Kaivoksia tehdessä pidetään mielessä se, että joskus paikalla voi olla muutakin kuin kaivostunneleita, joten rakenteet rakennetaan huolella ja suunnitellaan mahdollisimman moneen käyttötarkoitukseen.

Asunnot ovat pieniä, ja käsittävät korkeintaan kolme huonetta, yleensä vain yhden suuren huoneen, jonne kaikki tarvittava on aseteltu. Taloissa asuu harvemmin viittä henkeä enempää, vaikka kääpiöt saavatkin melko lyhyen elämänsä aikana toisinaan jopa yli kymmenen lasta. Sisustus on tehty kivistä, alkaen pöydistä ja päättyen sänkyihin. Sänkyjen, sohvien ja tuolien päälle on vain koottu pehmustetyynyjä tai – patjoja, joilla niistä saadaan huomattavasti mukavampia. Kalusteita ei yleensä voi liikuttaa, vaan ne on kaiverrettu paikalleen samaan aikaan, kun asuntoa on kaivettu umpikiveen. Sisustus on lähes jokaisessa talossa sama, ja kalusteet ovat siis lähes aina samoilla paikoillaan asunnosta riippumatta.

Kääpiöt viihtyvät koko elämänsä saman kumppanin kanssa. Tämä valitaan yleensä vanhempien toiveen mukaisesti, mutta omalla mielipiteellä on myös väliä, ja sitä yleensä kunnioitetaan. Avioliitto on kääpiöille elämän suurin juhla, ja sitä suunnitellaan useita kuukausia kumppanin valinnan jälkeen. Avioliitot solmii pääsääntöisesti kaupungin pormestari tai joku tämän avustajista ja liitto on aina pysyvä, avioeron käsitettäkään ei tunneta. Juhlaan osallistuvat kaikki sukulaiset, ja sukulaisten lisäksi yleensä myös kaikki muut samasta asuinkorttelista, joskus joku myös sen ulkopuolelta. Siellä syödään ja juodaan hyvin, humaltuminen on sallittua ja melkein oletettavaakin, ja juhlan jälkeen avioliiton osapuolet muuttavat omaan asuntoonsa, ja muuttoa on valmisteltu etukäteen niin, että asunto on jo valmis asumista varten. Tarvittaessa rakennetaan kokonaan uusi asunto, mikäli sopivaa ei oikeasta korttelista löydy.

Kääpiöiden talous on täysin omavarainen, ja yhteiskunta toimii helposti kaikkien tietäessä omat tehtävänsä. Kääpiöiden talous perustuu vaihtotalouteen, tuotettuja tuotteita vaihdetaan niihin, mistä on puutetta, tai tuotteiden saamista vastaan tehdään työtä. Valuuttana heillä ovat kaivoksista kaivetut mineraalit, mutta varsinaista raha ei ole, ja vaihtotalous on huomattavasti yleisempää kuin rahatalous. Kääpiöt käyttävät kaivostensa runsaita mineraaleja pääasiassa aseiden ja puolustuksen tekemiseen ja tukemiseen, mutta myös muiden käyttötavaroiden luomiseen. Siinä näiden käsityötaidot pääsevät erityisesti oikeuksiinsa, vaikka aseteknologia onkin muun teknologian tapaan melko samantasoista muuhun Ceresiin verrattaessa. Kääpiöt ovat erikoistuneet pitkän kantaman suurta tuhoa aiheuttaviin aseisiin, esimerkiksi katapultteihin, ja lähitaisteluaseissa nämä suosivat enimmäkseen kaikkia muita asetyyppejä paitsi miekkoja. Kaiverrukset ja koristelut kuuluvat niin haarniskoiden kuin aseidenkin tekemiseen ja koristeluun, ja kaikki on suunniteltu kääpiöitä ajatellen. Voisi melkein sanoa, että nämä valmistautuvat olematonta sotaa varten asevarustelunsa puolesta.