Yleistä haltioista

Ceresissä on kuusi toisistaan eroavaa haltiarotua, joilla on useita toisiaan muistuttavia piirteitä. Adrasteahaltiat elävät meressä, tiukasti muista eristäytyneitä, ja siihen pyrkivät myös Dionen eteläpuolella elävät Atlashaltiat kylässään Atlaksessa. Rhean- ja Thalassahaltiat viihtyvät kaupungeissa ja kylissä, ja muiden rotujen edustajien mielikuvat haltioista perustuvat lähinnä heihin. Yhteiskunnassa tavalla tai toisella aktiivisesti ovat mukana myös aavikolla elävät Sha’lassahaltiat, ja jäätiköllä elävät Za’haninhaltiat, jotka molemmat ovat tunnettuja käsitöistään ja kaupankäyntitaidoistaan. Haltiat ovat pitkäikäisiä verrattuna esimerkiksi ihmisiin, ja nämä ovat lähes poikkeuksetta yhteisöllisempiä ja vaikkeivat erityisesti välittäisikään toisistaan, nämä usein huolehtivat, tai auttavat toisiaan myös muualla kuin kotikylässään.

Pelattavia rotuja haltioista ovat lähinnä Rheanhaltiat, jotka ovat ylivoimaisesti yleisin haltiarotu Ceresissä. Sen lisäksi Thalassahaltioita tapaa myös ympäri maata niin kaupungeissa kuin kylissäkin, sekä niiden ulkopuolella. Sha’lassa- ja Za’haninhaltioita harvoin tapaa yhteisöjensä ulkopuolella, ja mikäli sellaisen haluaa pelattavakseen, sitä kannattaa kysyä etukäteen. Atlashaltiat ovat kylänsä ulkopuolella hyvin harvainen harvinaisuus, ja näin ollen heitä ei myöskään näe juurikaan pelattavina hahmoina. Adrasteahaltiat asuvat vain omassa yhteisössään, joten he ovat myös pelaamisen ulkopuolinen kansa.

Kuten sanottu, haltioiden pitkäikäisyys on merkittävä verrattuna ihmisiin, mutta sitä voi suhteuttaa yksinkertaisella laskutoimituksella. Haltiat vanhenevat lähes samaan tapaan ihmisten kanssa noin 20-vuotiaiksi saakka, mutta siihen saakka seuraavia laskutoimituksia täytyy soveltaa. Laskutoimitukset toimivat vain, jos hahmo on yli 20-vuotias, oli hahmo sitten haltia tai ihminen. Mikäli tämä tuntuu hankalalta, ylläpito auttaa mielellään kysymyksissä.

Haltiahahmon ikä ihmisten vuosissa:
((ihmisen max ikä – 20) / (haltiarodun max ikä – 20) * haltiahahmon todellinen ikä) + 20

Esimerkiksi 1000 vuoden ikäinen Rheanhaltia olisi ihmisten iässä suunnilleen:
((70-20) / (1500-20) * 1000) + 20 = 53,8

Ihmisen ikä haltioiden vuosissa:
(ihmisen todellinen ikä – 20) * (haltiarodun max ikä – 20) / (ihmisen max ikä – 20)

Esimerkiksi 50 vuoden ikäinen ihminen olisi Rheanhaltioiden iässä suunnilleen:
(50-20) * (1500-20) / (70-20) = 888

Huomautuksena voisi sanoa, että 1000 vuoden vanha Rheanhaltia muistuttaa kuitenkin fyysisesti vielä suunnilleen 20 vuoden ikäiseltä, sillä haltiarodut eivät näyttävästi vanhene ensimmäisen 20 vuoden jälkeen.