Merirosvous

Niin kauan kun on ollut merenkulkijoita, on myös ollut merirosvoja ja niin myös Ceresissä. Piratismia ei kuitenkaan yritetä erityisemmin ehkäistä, vaan riskit maksavat erityisesti kauppalaivat säännöllisillä reiteillään. Siitä huolimatta kiinnijäämisestä rangaistaan kuolemalla. Usein tämän takia merirosvot välttävät suoria hyökkäyksia ja liikkuvat mielellään sumun tai pimeän turvin, eksymisen uhallakin. Tyypillisiä merirosvouksen uhreja ovat kauppalaivat, jotka kuljettavat tavaroita välillä Dione-Itärannikon saaristo tai Phoebe-Triton reiteillä. Ananke-Phobos reitillä ei juurikaan jäätikön läheisyyden takia esiinny merirosvousta. Suurin osa merirosvoista pärjää taloudellisesti suhteellisen hyvin, mutta useinkaan ei tavata rikkaaksi luokiteltavia piraatteja, vaikka poikkeuksia tietenkin on. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, etteivät merirosvot ryöstä rannikkokaupunkeja kiinnijäämisen pelossa, eivätkä kauppalaivat tai muutkaan Ceresin vesillä purjehtivat laivat kuljeta kovinkaan arvokkaita lasteja. Lisää tuloja saadaan kuitenkin myymällä saalista.

Merirosvot suosivat tavallisia laivoja kevyempiä ja paremmin aseistettuja laivoja, jotka usein ovat yksi- tai kaksimastoisia, ketteriä purjelaivoja. Joissain laivoissa on viikinkilaivojen piirteitä, kuten alaslaskettava masto. Ulostyönettävät airotkin ovat suosittuja. Tälläiset seikat tekevät ns. “merirosvoaluksista” ketterämpiä ja nopeammin liikkuvia kuin tavalliset, raskaammin lastatut kauppalaivat. Näin piraatit saavat nopeasti hyökkäyksen kohteeksi joutuneet laivat kiinni huomaamattomasti ja estävät niiden pakenemisen.

Merirosvojen aseistus ei poikkea paljoakaan muusta Ceresissä yleisestä aseistuksesta, vaan piraatit käyttävät aseita laidasta laitaan. Miekat, keihäät, jouset, joissa on palavia nuolia ja erityisiä, pelotteluun tarkoitettua magiaräjähteitä on yleisesti käytössä, ja usein panostetaan näyttävyyteen ja pelottavuuteen.

Merirosvot ovat tunnettuja maagisista räjähteistään, joita kutsutaan yleisnimityksellä “räisky”. Niiden tekemiseen käytetään pientä lumousta että räjähtäviä ainesosia ja näin saadaan aikaan sekasortoa ja vahinkoa hyökkäyksessä. Usein räiskyjä suostuvat tekemään vain ne maagikot, jotka muutoinkin liikkuvat hieman kyseenalaisissa piireissä. Iskut räjähteillä ovat verrattaen pieniä, eikä niillä ole tarkoitus upottaa laivaa. Näyttävillä räjähteillä lähinnä herätetään pelkoa ja aiheuttamaan sekasortoa laivassa, mikä helpottaa sen ryöstämistä, ja ne vain mahdollistavat magiankäytön kaltaisten räjähdysten käytön myös ei-maagikoille.