Za’haninhaltiat

Za’haninhaltiat ovat Ceresin haltioista pääsääntöisesti pienimpiä ja asuvat Galatean jäätiköllä lähes ympärivuotisesti. He käyvät kauppaa lähikaupunkien ja kylien kanssa ja ovat tunnettuja lämpimistä talvivarusteistaan ja lumesta ja jäästä rakennetuista taloistaan. He elävät liikkuvaa elämää, ja ovat riippuvaisia lähistön kylistä, sillä jäätiköllä ei juuri pysty itse tuottamaan kaikkea tarvittavaa.

Ulkonäkö & pukeutuminen

Haltioista Za’haninhaltiat muistuttavat ehdottomasti eniten ihmistä piirteidensä ja ruumiinrakenteensa perusteella. Nämä ovat noin 160 senttimetriä korkeita, ja keskivertohaltiaa hieman raskasrakenteisempia. Heidät on siis helppo sekoittaa ihmisiin myös pituutensa puolesta. Paksut vaatteet ympäri vuoden piilottavat kärjestä hieman suipot korvat, jotka pituutensa puolesta kävisivät enemmän ihmisen kuin haltian korvista. Näyttää siltä kuin korvat olisi vain painettu kärjistä suipoiksi. Vähäistäkin pituutta korostavat korvan alareunaan kiinnitetyt lukuisat lävistykset, jotka usein ovat renkaita. Niillä ei varsinaisesti ole mitään merkitystä muille kuin haltialle itselleen. Kasvonpiirteet ovat kapeat, mutta selkeästi pyöreämmät kuin muilla haltioilla. Silmät ovat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tummanruskeat ja hieman kapeammat kuin keskivertoihmisellä, mutta selkeästi pyöreämmät, eikä niistä ole havaittavissa selkeää mantelin muotoa, kuten muilla haltioilla. Ne ovat myös syvemmällä silmäkuopissa kuin keskivertoihmisellä. Iho on melko kalpea, vähän kuin kuolleella, sillä se ei rusketu kylmissä olosuhteissa, ja vaalea iho on paremmin suojassa kuin tumma jäätikön kylmissä ja vaativissa olosuhteissa.

Pituutensa puolesta he käyvät myös helposti ihmisistä, ja keskivertohaltiaa hieman raskaampi ruumiinrakenne näyttää vielä raskaammalta paksujen, turkiksilla lämpimiksi tehtyjen vaatteiden myötä. Hartiat ovat melko sopusuhtaiset kokoon nähden, mutta leveät. Voimakkuus jatkuu myös muualla näiden vartalossa, jalat ovat melko lyhyet. Sormet ja varpaat eivät ole kovin pitkät, vaan hyvin ihmismäiset keskivertopituutensa puolesta. Nämä pukeutuvat poikkeuksetta hyvin käytännöllisesti ja lämpimästi, ja tuntevat ehdottomasti kerrospukeutumisen pienetkin vivahteet pitäen kehonsa aina tarpeeksi lämpimänä, oli sää jäätiköllä millainen tahansa. Nämä suosivat materiaaleina puuvillaa ja villaa, ja käyttävät turkiksia vaatteissa suojatakseen itseään tuulelta ja sateelta, ja pitääkseen itsensä lämpimänä. Heidän kenkänsä ovat myös turkisvuorattuja, ja tehty lähes poikkeuksetta pelkästä parkitusta nahasta ja turkiksesta, muistuttaen enemmän tossuja kuin varsinaisia kenkiä. Ne ovat pehmeät ja antavat jalan mukailla maaperän muotoja. Väreinä he suosivat maanläheisiä värejä, eivätkä käytä juurikaan mitään väriaineita vaatteidensa värjäykseen, vaan ne mukailevat luonnon omia värejä. Turkiksensa he saavat metsästämällä jäätikön laidalla ja jäätiköllä eläviä eläimiä.

Magian esiintyminen & käyttö

Za’haninhaltioilla magia on hyvin yleistä, ja he käyttävät sitä ihmisten tapaan loitsuriimuin. He ovat taitavia käyttämään magiaa rakentamiseen ja tekemään lumesta ja jäästä väliaikaisia ja pysyvämpiä asutuksia. He myös osaavat parantaa magialla, ja magiaa he käyttävätkin enemmän parantamiseen kuin mitään yrttejä ja salvoja, sillä niiden hankkiminen on vaikeaa heidän asuinalueillaan.

Kulttuurin erityispiirteet

Za’haninhaltioiden yhteisö on melko vapaa, ja he kunnioittavat toistensa mielipiteiden lisäksi myös muiden rotujen edustajien mielipiteitä ja tulevat toimeen lähes kenen tahansa kanssa diplomaattisin ja poliittisesti korrektein keskusteluin. He käyvät lähes kaikkien kanssa kauppaa niin rahalla kuin hyödykkeilläkin, ja heidät tunnetaan taitavina käsityöläisinä, jotka eivät pelkää pyytää ansaitsemaansa rahamäärää tekemistään tuotteista. Heidät tunnetaan erityisesti talvivaatteistaan, keihäistään, tikareistaan ja lyhyistä miekoistaan, joita he suosivat aseinaan. Heidän yhteisönsä on melko tasa-arvoinen, eikä heillä ole varsinaisia johtajia tai arvoasteikkoa yhteiskunnan sisällä. He haluaisivat demokraattisen maan, mutta pitävät mielipiteensä tiukasti omana tietonaan, sillä se heikentäisi varmasti mahdollisuuksia käydä kauppaa muiden kanssa, mikäli muut tietäisivät terävistä mielipiteistä.

Heidän yhteisönsä toimii tiiviinä, kaikki tuntevat toisensa ja auttavat toisiaan tarpeen niin vaatiessa. Vanhemmat haltiat, jotka eivät enää jaksa kulkea metsästämässä ja liikkua muiden mukana samaan tahtiin, jäävät usein hoitamaan pieniä lapsia, ja pitävät myös sen osalta yhteisöllisyyttä yllä. Vuosien varrella kerättyä tietotaitoa arvostetaan myös niin keskustellessa kuin tulevaisuutta suunnitellessakin. Za’haninhaltiat voivat elää noin 1 300-vuotiaiksi, ja tästä heidän lapsuutensa kestää reilut 50 vuotta, ja aikuiseksi haltia lasketaan noin 100 vuoden iässä. Kasvamiseen kuuluvat olennaisena osana suullisena perinteenä kulkevat tarinat, joita kerrotaan sukupolvelta toiselle. Iän vähän karttuessa lapset oppivat usein vanhempiensa ammatin, mutta myös muita taitoja ja ammatteja, mikäli kiinnostusta riittää.

Vaikka yhteisö onkin vapaa mielipiteiden ilmaisun ja ammatinvalinnan suhteen, vallitsee näillä silti omanlainen järjestyksensä. Heidän yhteisössään nimet alkavat aina konsonantilla, vaikka niillä ei juuri muita sääntöjä olekaan. Tapana on antaa lapselle nimi, joka merkitsee jotain yhteisölle läheistä, kaunista tai nimi merkitsee vanhemmille jotain erityistä. Kulttuurin perinteitä siirretään siis tuleville sukupolville myös nimien osalta. Yhteisö on myös järjestäytynyt, ja noudattaa kirjoittamattomia sääntöjä, jotka pitävät järjestystä yllä: toisia pitää kunnioittaa, näiden mielipiteitä pitää huomioida, eikä yhteisöä koskevia merkittäviä päätöksiä saa tehdä ilman äänestystä. Päätökset leirin paikan muuttamisesta, metsästysretkistä, kauppapaikoista tehdään yhdessä ja keskustellen – myös nuorempien annetaan osallistua, vaikka päätöksessä kuunnellaankin enemmän vanhempien kokemuksia ja perusteluja. Päätökset myös pyritään perustelemaan niin, että kaikki ymmärtävät ne. Heillä ei varsinaisesti ole mitään avioliittokäsitettä, vaikka he solmivat elinikäisiä suhteita. Usein puolisoilla ei ole mitään symbolia suhteestaan, he vain pitävät sen omana ja yhteisönsä tietona. Avioeron, tai eron käsitettä ei juurikaan edes tunneta, vaikka sitä ei myöskään katsota pahalla. Suhteet ovat elinikäisiä, ja lapsia nämä saavat usein korkeintaan muutaman suhteensa aikana.

Za’haninhaltiat ovat tunnettuja matkantekonopeudestaan, joka perustuu koiravaljakoiden käyttämiseen. Koirat ovat heidän omiaan, suuria ja näillä on paksu karva. Niitä ei tavata muualla Ceresissä, ja ne sulautuvat myös lumeen ja jäähän lähes valkoisen turkkinsa avulla melkein täydellisesti. Valjakot taittavat pitkiä matkoja nopeasti, ja Za’haninhaltioita tavataankin jäätikön läheisistä kaupungeista ja kylistä, jopa Dionesta ja Phoebesta saakka suurten markkinoiden aikaan. Aseinaan niin matkoillaan kuin metsästäessäänkin miekkoja, keihäitä ja jousia, jotka he suurimmaksi osaksi ovat tehneet itse. He myös käyttävät magiaa asumustensa vahvistamisen lisäksi aseena, puolustautuessaan ja lumotessaan korujen lisäksi aseitaan. Za’haninhaltiat myös tunnetaan kestävästä kunnostaan ja he ovat lahjakkaita taistelijoita millaisia vastustajia vastaan tahansa.

Jäätikköhaltiat asuvat jäätiköllä liikkuvissa leireissään, jotka he kokoavat jäästä ja lumesta lapioiden, hakkujen ja magian avulla tarvittaessa. He myös kovertavat luolia jäätikön ikiroutaan, ja pitävät niitä suojapaikkoinaan ja asuntoinaan, mikäli viipyvät jostain syystä pidempään jossakin paikassa.