Yleistä magiasta

 

On yleisesti tunnettua, että kaikki olevainen sisältää magiaa: eläimet, kasvit, vesistöt ja vuoret, sekä älykkäämmät rodut. Magia voi ilmetä joissain paikoissa voimakkaampana ja helpommin havaittavissa, mutta tavallisesti edes sen käyttäjät eivät kykene aistimaan tätä kaiken läpäisevää mahtia ympäröivässä maailmassa. Oppimattomien silmissä magia on salaperäistä ja selittämätöntä, mutta pohjimmiltaan kyseessä on energian kanavoinnista käyttäjänsä kehon lävitse. 

Legendojen mukaan magia on jäänne Ceresin luomisen ajoilta (kts. luomiskertomus) ja siten jonkinlainen jumalallinen lahja kuolevaisille, toiset puolestaan väittävät sen olevan vain luonnollisen ja sattumanvarainen ilmiö luonnollisessa maailmassa, joka kiertää yksilöstä toiseen. Jälkimmäisen näkökulman mukaan mahtia on täten vain rajallisesti maailmassa, ja magiankäyttäjän kuollessa siirtyy tämän voima nuorempaan, yleensä alle viidentoista ikäiseen henkilöön, ja näin tuoreen maagikon kyvyt puhkeavat esiin. Jotkut sanovat, että magia olisi jollain tavalla elävä, vaikka selkeää tahtoa tai tietoisuutta sillä ei olekaan. Se voi kuitenkin vaikuttaa käyttäjäänsä alitajuisesti, vetäen ja johdattaen tätä kohti voimakkaita magian keskittymiä, tai kenties väkevää lumottua esinettä jonka historia on ehtinyt unohtaa. 

Magia ilmenee usein periytyvänä, eli mikäli toisella tai jopa molemmilla vanhemmilla on magian lahja, on heidän lapsellaan suuri todennäköisyys omata magian lahja elämässään. Harvinaisemmissa tapauksissa magian lahja voi periytyessä hypätä yhden tai useamman sukupolven ylitse. 

Magiankäyttäjiä nimitetään mahtinsa kautta maagikoiksi. Velho on maagikoiden näkökulmasta halventava ja jopa loukkaava nimitys, jota yleisesti pyritään välttämään heidän seurassaan. Myös sanaa maagi käytetään, tosin tällä viitataan yleensä magiaa käyttäviin haltioihin. Magiaa hallitsevat saavat yleensä osakseen kunnioitusta, sekä mahdollista pelkoa, sitä hallitsemattomien keskuudessa. Monet ymmärtävät tämän voiman tuoman vastuun, mutta jotkut voivat hitaasti juopua siitä vallasta muihin, jonka magia antaa heille. 

Magian käyttö

Magia on monikäyttöistä, ja sen käyttäjä kykenee muovaamaan mahtiaan miltei tilanteeseen kuin tilanteeseen sopivaksi. Se palvelee yhtä lailla luotettavana puolustuskeinona kuin myös vaarallisena aseena. Magiaa käyttäessään maagikko kanavoi voimiaan kehonsa lävitse ja muovaa sen loitsujen muotoon. Mitä enemmän kokemusta maagikolla on, sitä enemmän mahtia hän kykenee kanavoimaan ja hallitsemaan kehossaan. Noviisin luoma maaginen kilpi voi kestää vain sydämenlyönnin verran, riittäen vain hidastamaan lähestyviä iskuja, kun taas mestarimaagikon kilpi kykenee torjumaan iskujen lisäksi myös toisia loitsuja kuin teräksinen panssari.

Magian kanavointi on kuluttavaa elävälle keholle, ja huolimaton magiankäyttäjä huomaa nopeasti pysyvänsä hädin tuskin jaloillaan. Väsymys ja voimattomuus ovat kehon varoitus hillitä magiankäyttöä, ja näihin oireisiin auttaa pelkkä lepo. Mutta maagikko, joka pakottaa itsensä äärirajoille, voi joutua maksamaan vakavamman hinnan. Tällöin magia alkaa kuluttamaan maagikon kehoa, kuolettaen käyttäjänsä raajoja ja leviten laajemmalle kuin parantumaton sairaus. Tällainen jatkuva magian ylikäyttö kuihduttaa lopulta maagikon hengiltä. 

Tavallisissa, heikoissa loitsuissa magiankäyttö tuntuu kehon läpi leviävänä, pehmeästi pistelevänä tunteena. Voimakkaammat loitsut tuovat tunteen selkeämmin esille, mutta maagikolle tunne on luonteva ja joillekin jopa miellyttävä. Mahdin virratessa vapaammin käyttäjänsä läpi tämän ympärillä on mahdollista nähdä heikkoja magian kipunoita. Joissain tapauksissa, maagikon keskittäessä mahtinsa tai voimakkaiden tunteiden ruokkiessa magian roihua voivat tämän silmät tummua selkeästi. 

Maagikko ei voi varastaa toisen maagikon voimia itselleen tämän huomaamatta. Vain suostumus tai murha antavat mahdollisuuden päästä käsiksi toisen maagikon sisällä olevaan magiaan, jolloin muutaman loitsun avulla se on mahdollista siirtää itselleen. Samoin ympäröivän maailman sisältämää magiaa ei ole mahdollista tavoitella itselleen. Maagiset esineet sen sijaan tarjoavat mahdollisuuden jolla maagikko voi vahvistaa omia kykyjään, ainakin väliaikaisesti. 

Vaikka väkevimmät maagikot muuta voivat väittää, on asioita joita edes magian avulla ei ole mahdollista saavuttaa. Maagikot kykenevät vain muovaamaan asioiden olomuotoa ja hallitsemaan sen liikkeitä, kykenemättä kuitenkaan luomaan mitään tyhjästä tai hävittämään pysyvästi. Samoin magia ei kykene tuomaan elämää takaisin kuolleeseen, oli yritys kuinka epätoivoinen tahansa. Elämänkipinä on sammuttuaan menetetty, eikä mikään magia  maailmassa kykene sitä sytyttämään uudelleen.

Magian opiskelu

Magian perusteita ja käyttöä on mahdollista oppia Ceresin ainoassa oppilaitoksessa Metiksessä. Magiaa on mahdollista oppia myös kenen tahansa maagikon opetuksessa, mikäli tämä on halukas ottamaan itselleen yksityisoppilaan. Metis tosin tarjoaa magian ohella myös opetusta lukuisista muista aiheista, ja esimerkiksi armeijan maagikoksi pääseminen vaatii Metiksen perusopintojen suorittamista. 

Vaatimukset maagikon opintoihin pääsemistä varten:

» Luku-/kirjoitustaito
» Jo todettuja maagisia kykyjä
» Ikä usein n. 10-15 vuoden välillä

Maagikon perusopinnot kestävät kolmesta neljään vuotta. Niiden jälkeen oppilaat voivat jäädä jatkamaan opintojaan jonkun maagikon alaisuudessa, tai jatkaa mahdollisia syventäviä opintoja muissa aineissa.