Loitsut

Maagikko käyttää loitsuriimuista muodostettuja loitsuja kanavoimaan magiaansa, jotta magian voima voi vaikuttaa ulkopuolisiin kohteisiin. Magia on kunnioitettu ja pelätty taito, ja suurin osa näistä peloista ja ennakkoluuloista liittyvät tietämättömyyteen magian mahdollisuuksista, mutta myös sen rajoista. Magialla ei voi kokonaan katouttaa eikä luoda tyhjästä mitään fyysistä objektia, mutta objektiin voidaan vaikuttaa eri tavoin: esimerkiksi objektin paikkaa muuttamalla. Magia voi vaikuttaa vain rajatulla alueella maagikon voimien mukaan, ja magiankäyttö väsyttää käyttäjäänsä.

Keskimäärin maagikko voi tehdä useita pieniä loitsuja, muutamia keskikokoisia tai kahdesta kolmeen suurta loitsua samalla kertaa lepäämättä välissä. Pieneksi loitsuksi lasketaan loitsu, jossa on 1-3 loitsuriimua ja keskikokoiseksi 4-9 riimua sisältävä loitsu. Suuri loitsu sisältää enemmän kuin 9 riimua. Yleensä arkikäytössä olevat loitsut ovat korkeintaan keskikokoisia, mutta monimutkaiset, esimerkiksi lumoamiseen käytetyt loitsut venyvät helposti suuriksi loitsuiksi.

Loitsut muodostetaan loitsuriimuista, jotka järjestetään loitsua varten ennalta tutkittuun, toimivaan järjestykseen. Ensimmäisenä loitsuun lisätään lähinnä loitsun tarkoitusta oleva riimu. Varsinkin pidemmissä loitsuissa loitsun tarkoitusta saatetaan kuvailla jopa kahdella riimulla. Toisena tai kolmantena loitsussa on yleensä yhdestä kolmeen, mutta jopa kuuteen tarkentavaa, vahvistavaa tai tasapainottavaa riimua. Viimeisenä riimuna loitsussa on suuntaava riimu, mikäli loitsu sitä tarvitsee.

Loitsuriimujen piirtäminen

Maagikko voi vahvistaa loitsua käyttämällä apunaan piirrettyjä loitsuriimuja. Piirroksen tulee vastata täysin sitä loitsua, mitä maagikko lausuukin, muutoin piirtäminen ei vahvista loitsua, eikä vaikuta sen toimintaan. Piirtäessään maagikko käyttää magiaa piirroksensa pohjamateriaalilta aiheuttaen lopulta sen hajoamisen tai kuolemisen.

Pohjamateriaali voi olla mitä tahansa, mutta kaikki orgaaninen kuolee tai vahingoittuu loitsun voimasta, kun loitsuriimut vievät siltä magiaa ja elinvoimaa vahvistaakseen maagikon loitsua. Tämä perustuu siihen, että Ceresissä kaikessa on magiaa, ja magia virtaa kaiken orgaanisen ja inorgaanisen lävitse. Joissain kohdin sitä on enemmän, mikä mahdollistaa magiankäytön. Piirtäminen vie tästä kyseisestä objektista, johon on piiretty, magian, joka objektissa on, samalla kuluttaen objektin rakennetta. Ainoat materiaalit, jotka kestävät kulumatta maagikon aktiivista käyttöä ovat metallista tehdyt esineet, joihin on kaiverrettu kyseinen loitsu.

Näin ollen esimerkiksi maagikon ihoon tatuoidut riimut toimivat loitsua vahvistavana, mutta kuluttavat maagikkoa itseään: ensin vahingoittavat, ja jatkuvassa käytössä loitsu saattaa jopa viedä esimerkiksi koko käden kuolioon, mikäli tatuointi on tehty käteen. Iho kestää kahdesta kolmeen loitsua ennen pysyvien vahinkojen tapahtumista, ja paperi kestää kolmesta neljään loitsua ennen kuin hajoaa. Puu kestää joitain kymmeniä loitsuja, joten esimerkiksi taistelusauvat ovat jonkin aikaa tehokkaita käyttää ennen kuin puun rakenne alkaa murtua loitsujen kuluttavan vaikutuksen takia.

Tehokkaimpana loitsujen piirtämisen kannalta ovat erilaiset metallipinnat, joihin kaiverretut loitsut toimivat lähes ikuisuuden ajan – käyttöikä on kymmeniä vuosia säännöllisessä käytössä. Usein nämä ovat aseita, jotka ovat loitsuriimujen kaiverruksen lisäksi lumottuja. Ne ovat erittäin arvokkaita ja taitavissa käsissä hyvin vaarallisia, mutta tekokustannusten vuoksi niiden hintakin on korkea. Metalleista kestävin on rauta, mutta magian ja lumoamisen kannalta kulta on paras. Usein aseisiin yritetäänkin juottaa hopea- tai kultaupotuksia, jotta ase olisi helpompi lumota ja siihen saisi lumottua vahvempia lumouksia.

Esineiden lumoaminen

Lumoamista kestävät eri metalleista tehdyt esineet, esimerkiksi kaikki aina sormuksista aseisiin ja haarniskoihin. Lumoaminen on haluttu, mutta arvokas tapa parantaa esineen käyttöäarvoa, joka voi olla esimerkiksi suojelemisessa tai hyökkäyksen vahvistamisessa. Maagisilla esineillä voidaan myös helpottaa jonkin verran keskittymistä, mutta usein kyse on enemmän lumevaikutuksesta kuin lumouksen aikaansaannoksesta.

Esineen tulee olla jo valmis ennen lumoamista, eikä sen ulkomuotoa ole mahdollista muuttaa enää lumoamisen jälkeen ilman, että lumous itsessään murtuu. Lumoukset ovat esineiden käytössä käytännössä ikuisia, kun ne kerran on saatu onnistumaan, eikä esinettä voi lumota useita kertoja.

Loitsuriimujen tyypit

Loitsut rakennetaan loitsuriimuista, ja jokaisella riimulla tulee loitsussa olla tarkoitus, oli se sitten tasapainottava tai käyttötarkoitusta määrittävä riimu.

Loitsun käyttötarkoitusta määrittävät riimut
Ensimmäiseksi loitsuissa määritellään loitsun käyttötarkoitusta parhaiten palvelevat riimut, jotka kertovat mihin loitsu on tarkoitettu. Ensimmäiseksi valittavan riimun tulee olla mahdollisimman lähellä loitsun lopullista käyttötarkoitusta.

Loitsua tasapainottavat, tarkentavat ja vahvistavat riimut
Tiettyä tarkoitusta itsessään palvelevat loitsuriimut ovat melko epävakaita, eli loitsulla on suuri mahdollisuus epäonnistua, mikäli sitä ei voida tasapainottaa toisella/toisilla riimuilla. Tasapainottavilla loitsuriimuilla voidaan myös tarkentaa loitsun tarkoitusta tai muokata sitä, millä tavoin loitsu näkyy: esimerkiksi parantaako loitsu osan haavasta vai kokonaan, vai toimiiko hyökkäävä tuliloitsu tulipallona vai liekinheittemen tapaan. Loitsu on myös sitä vahvempi, ja kuluttavampi, mitä enemmän loitsuriimuja loitsussa käytetään – näin näillä tasapainottavilla riimuilla saadaan lisävoimaa loitsuun.

Loitsun suunnan ja kohteen määrittäminen
Loitsu ei voi toimia oikein kohteeseensa nähden, mikäli kohdetta ei loitsussa määritellä. Vahingot, mikäli loitsun kohdetta ei määritä, voivat olla vakavat: loitsu pahimmillaan räjähtää kirjaimellisesti käsiin. Loitsua ei voi suunnata pääsääntöisesti muualle kuin näköetäisyydellä oleviin kohteisiin. Suuntaavalla riimulla voidaan myös määritellä loitsun toimintasädettä, mikäli se ei jo aiempien riimujen perusteella ole tarpeeksi tarkkaa.

Loitsuriimujen alla oleva jako on suuntaa-antava, ja osa riimuista voi sopia useampaan kateogoriaan loitsun kontekstista riippuen. Loitsuriimujen kuvaukset löydät niiden omalta sivulta.