Jätit

Näitä kuin kivestä veistettyjä suuria älykkäitä olentoja näkee hyvin harvoin Ceresissä.

Ulkonäkö

Suuret, kivistä tehdyn näköiset jätit ovat tietyllä tavalla jopa hyvin ihmismäisiä valtavasta koostaan huolimatta: nämä ovat rotevarakenteisia, leveähartioisia, ja pituutta näillä on usein 12-14 metriä, eli noin kaksikerroksisen talon verran. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että jätit näyttävät siltä, että heidät on veistetty kivestä päästä varpaisiin ja animoitu magialla sen jälkeen. Iho on karkea, kivenomainen.

Jättien kasvojenpiirteet ovat usein hyvin karkeat, leveät ja lähes neliömäiset. Silmät ovat syvällä silmäkuopissaan, ja näyttävät mustilta jalokiviltä kiitelevine, epätasaisine pintoineen. Korkea otsa, sileä päälaki kertovat kivenomaisuudesta, karvattomuudesta. Jäteillä ei ole hiuksia, kulmakarvoja, partaa, viiksiä tai muitakaan joillain muilla roduilla yleisesti esiintyvistä piirteistä.

Ruumiinrakenteeltaan karkeasti ottaen jätit näyttävät leveäharteisilta, rotevilta ihmisiltä. Kaula on lyhyt, pää näyttää pieneltä verrattuna valtavaan kehoon. Hartiat ovat leveät, kädet lihaksikkaat. Sormet ovat lyhyehköt, kömpelön näköiset ja jätit tekevätkin tarkkuutta vaativat asiat mieluummin magiallaan kuin käsillään. Keskivartalossa ei näy juurikaan lihaksia, mutta nämä ovat jänteviä. Jalat ovat leveät, painavat ja jalkaterät hieman litteän muotoiset, jotta ne voivat kannatella jättien koko painoa.

Jätit eivät käytä vaatteita, ja nämä näyttävät sukupuolettomilta. Nämä liikkuvat muiden rotujen edustajien silmiin hitaasti, hyvin rauhallisin ja toisinaan lähes huomaamattomin liikkein.

Magian esiintyminen & käyttö

Jätit ovat käytännössä kokonaan pelkästään maagisia olentoja, joiden kehon lävitse lohikäärmeiden tapaan virtaa magia, ja nämä kykenevät käyttämään magiaansa pelkästään mielensä voimalla. Jättien voidaan jopa katsoa elävän magiansa kautta, ja se suuri määrä magiaa pitää nämä elossa.

Jättien magia on voimakasta, ja näiden magiankäytön rajoja ei tiedetä. Huhut ja legendat kertovat kuitenkin, että jättien magiaa on käytetty rakentamaan kääpiöiden Antezia, mutta myös Ajatonta Salia, ja sen lumouksien ja magialla kyllästettyjen rakenteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jätit ovat magiankäytössä voimakkaimmillaan ryhmissä, mutta yksinkin lohikäärmeiden kanssa yhtenä kaikkein maagisimpien olentojen joukossa Ceresissä.

Kulttuurin erityispiirteet

Jättien lähes jo kokonaan kadonneesta kulttuurista tiedetään hyvin vähän, sillä rodun on ajateltu kadonneen vuosituhansia sitten, eikä jättejä ole nähty vuosituhansiin kävelemässä mantereella. Jättien huhutaan kokonaan kadonneen jumala Incarin mukana, kun mantereesta luomisen jälkeen irtautui suuria saaria, mutta muutamat jättien edustajista jäivät Ceresin nykyiselle mantereelle. Jätit ovat viettäneet hiljaiseloa, ja käytännössä horrostaneet vuosisatojen ajan magiansa voimalla, ja käytännössä piileskelevät.

Näennäisestä hitaudestaan huolimatta jätit kuitenkin yleensä ottaen ovat erittäin älykkäitä ja lahjakkaita magiankäyttäjiä, mutta ajatuskulku on hidasta, aivan kuten puhekin. Puhetta jätit tuottavat käytännössä vain telepaattisesti magiansa avulla, vaikka nämä kykenevät myös tuottamaan ääntä ja puhetta. Ihmisten tapaan jätit ovat nopeasti sopeutuva ja neuvokkaita uusien tilanteiden kohdalla innovatiivisuutensa ja avoimen ideoinnin vuoksi.

Jättien ajatusmaailma ja kulttuuri tukee avoimuutta, ja nämä ovat avoimia uusille ideoille ja rakentavalle keskustelulle. He haluavat ratkaista ongelmatilanteet rauhanomaisesti, ja ovat valmiita tekemään paljonkin työtä rauhanomaisen ja rauhallisen yhteiselon mahdollistamiseksi muiden rotujen kanssa. Jätit ovat päättymättömän uteliaita ja haluavat oppia lisää muista roduista, itsestään ja maailmasta. Nämä dokumentoivat perinteitään ja uutta tietoa tarinoihin, mutta myös maagisesti suuriin kivenlohkareisiin ja vuorten seinämiin. Nämä maagiset, niin kutsutut riimukivet vastaavat vain jätin magiaan, eikä niitä voi paljain silmin erottaa, sillä ne on piilotettu illuusioin ja toisin, eteen laitetuin kivin. Vain jätit tietävät näiden kivien sijainnin ja sen, miten niitä käytetään.

Perusluonteeltaan jätit ovat yleensä hyvin erakkomaisia, eikä näillä ole koskaan ollut mitään yhteistä kyläyhteisöä tai kokoontumispaikkaa. Jätit tapaavat pitkän elinkaarensa aikana vain harvoin muita jättejä, mutta nämä saattavat kommunikoida toistensa kanssa riimukivin, ja tavatessaan sattumalta. Jätit ovat ennen horrostamistaan viettäneet aikaa hitaasti vaeltelemalla maata ympäri, etsien ja tutkien uutta, edistäen rauhallisuuta ja diplomatiaa. Jäteillä ei koskaan tunnu olevan kiire mihinkään, sillä näiden tuhansia, ja taas tuhansia vuosia pitkä elinkaari on riittävän pitkä siihen, että asioita voi hoitaa hyvin rauhallisesti.

Jättien lisääntymisestä ei tiedetä juuri mitään muuta kuin se, että siihen tarvitaan kahden jätin magiaa. Jättilapset pysyvät nuorina lähemmäs vuosituhannen, ja kaipaavat apua ainakin toiselta vanhemmaltaan. Jättien erakkomaisen luonteen ja yhteiskunnan vuoksi lapset lähtevät aikuisuuden saavutettuaan omille teilleen, eivätkä välttämättä enää sen jälkeen tapaa vanhempiaan vuosituhansiin.

Lapsuudessa ja nuoruudessa jätit kulkevat vanhempiensa mukana oppien riimukivien ja tarinoiden muodossa kaiken perinnetiedon, joka tulee jättää ja esitellä myös tuleville sukupolville. Jättien erakkomaisen elämän vuoksi lapset harvoin tapaavat mukana kulkevan vanhemman lisäksi muita jättejä. Jätit usein kasvattavat lapsensa vain toisen vanhemman suojissa, ja toisesta lapsi ei edes välttämättä tiedä, kuka on kyseessä. Jäteillä ei ole samanlaista perhekäsitystä “äidistä” ja “isästä”, kuten muilla roduilla yleensä on. Jätit ovat myös sukupuolettomia.