Atlashaltioiden magia


Nopea katsaus Atlashaltioiden magiaan sivujuonen puitteissa.


Atlashaltioiden magia eroaa jonkin verran useiden perinteiseksi ajatellusta loitsuriimuin käytettävästä magiasta. Atlashaltiat käyttävät loitsuriimujen sijasta loitsujen toteuttamiseen Ceresin muinaiskielen sanoihin pohjautuvia tavuja. Sanat valitaan lähinnä loitsun tarkoitusta, ja tavujen avulla tehtyjen loitsujen voimakkuutta loitsija voi muuttaa tavuja muuttamatta, vain ajattelemalla käyttävänsä enemmän tai vähemmän magiaa kyseiseen loitsuun.

Tavut eivät ole niin tarkkoja loitsiessa mitä loitsuriimut ovat. Sen takia loitsijan tuleekin visualisoida tai vähintään ajatella loitsun päämäärää, jotta loitsu voi onnistua.


Esimerkkejä
Tavut on poimittu Ceresin sanastosta sanoista aurinko, veri, hopea, miekka sekä lasi, jotka tässä yhteydessä kuvaavat taivasta ja verta tehtävän vaikeuden ja taivaallisuuden vuoksi, sekä miekan materiaalia hopeaa ja miekkaa itseään. Lasi kuvaa loitsujen herkkyyttä. (tu-zo, ga-en-tes, loitsu, jolla sivujuonen Tanamorin salaoven saa auki).
– aurinko = tura
– lasi = zogafo
– miekka = engalt (mon. endar)
– veri = teshu

Valoloitsu (has-me-ril) muodostuu sanoista
– tuli = hasho
– sydän = meril (mon. merir)